مرور برچسب

کیلید

خرید آسان خانه در تهران با کیلید

مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز خانوارها در سال‌های اخیر دچار تنش‌های بسیاری بوده است و بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست‌های منطقی راهکارهایی را جهت مدیریت این بازار داشته باشند. در این میان عباس زینعلی کارشناس…