مرور برچسب

کیم بنگ کیونگ

کیم تونگ جونگ

کیم تونگ جونگ (مرگ:1273) ژنرالی در سلسله گوریو بود. در خلال شورش سامبیولچو: بعد از اینکه به جونگ سون در سال 1271 در جزیره جیندو به دست نیروهای متحد گوریو و مغول کشته شد، کیم تونگ جونگ و شمار اندکی از ارتش سامبیولچو از جزیره جیندو فرار…