مرور برچسب

کیم چیل

کیم جیل

کیم جیل (1422 – 1478) که به صورت کیم چیل نیز تلفظ می شود، محقق و مقام دولتی اوایل سلسله چوسون بود. امروزه او در اصل به خاطر مشارکت و سپس خیانت به طرحی که توسط شش وزیر شهید هدایت می شد شناخته می شود. کیم در خانواده ای متعلق به دودمان…