مرور برچسب

گرامر

نقش مهم گرامر در جمله سازی

ساختن جملات صحیح و بهتر با استفاده از گرامر نظرات بسیاری در زمینه کسب مهارت در رشته زبان انگلیسی وجود دارد, به ویژه در قسمت مکالمه که اولویت بسیاری از افراد و دانشجویان میباشد ولی نکته ای که عمدتا خیلی از افراد از آن غافل هستند آموزش گرامر…