مرور برچسب

گران ترین خانه تاریخی ایران

گران ترین خانه تاریخی ایران و جهان

گران ترین خانه جهان/ خانه موزه مقدمشاید تماشای گران ترین خانه تاریخی ایران و جهان وسط یکی از شلوغ ترین خیابان های مرکز شهر تهران برای تان تعجب آور باشد. این جا خانه ای است که زمانی یک زوج باستان شناس در آن زندگی می کردند و آثار تاریخی…