مرور برچسب

گرما زدگی در کویر

نکات مهم در کویر نوردی

با توجه به آب و هوای قالب در مناطق کویری که گرم و خشک و طاقت فرسا است، بازدید از این مناطق به دلیل شرایط جوی و محیطی، در فصل تابستان وبهار از استقبال کمتری  برخورداراست و با شروع فصل پاییز و زمستان، بازدید و گردش در این مناطق از استقبال…