مرور برچسب

گلاه گیس داری

گاچه

گاچه (یا داری) کلاه گیس بزرگی بود که توسط زنان کره ای پوشیده می شد. زنانی از زمینه های اجتماعی بالا و کیسنگ ها این نوع کلاه گیس را می پوشیدند. کره ای ها به مانند همتایان غربی خود کلاه گیس های سنگین تر و بزرگ تر را از لحاظ زیبایی خوشایند می…