مرور برچسب

گل پاسک

سول چونگ

 ترویج کنفسیوسیسم در شیلا: هانگول الفبای کره ای در سال 1446 توسط پادشاه سجونگ اختراع شد. هانگول به عنوان علمی ترین الفبا مورد تحسین می باشد، و برای یادگیری آسان است زیرا قابلیت نوشتن هر صوتی را دارد. اما حتی قبل از ایجاد هانگول نیز تلاشی…