مرور برچسب

گوانگ جو جو

جو گوانگ جو

جو گوانگ جو: جو گوانگ جو متولد 23 آگوست 1482 یک استاد کنفسیوسی بود که اصلاحات اساسی را در دوران حکومت پادشاه جانگ جونگ از چوسون در اوایل قرن شانزدهم دنبال می کرد..او در خانواده ای مشهور که عضو حزب هونگو(محافظه کار)بودند به دنیا…