مرور برچسب

گواهی نامه دوچرخه

عکس قدیمی از گواهینامه دوچرخه به سال ۱۳۲۶+ تصاویر

موزه مردم شناسی اِوَز فارس سندی در مورد وجود صدور گواهی نامه دوچرخه به سال ۱۳۲۶ برای فردی با هویت مرحوم احمد فریدی که آن زمان ۱۴ سال داشت، رونمایی کرد. به گفته مدیر موزه مردم شناسی شهرستان اوز این سند تاریخی مبنی بر صدور گواهینامه دوچرخه