مرور برچسب

گورستان انستون

حلقه برودگار

پرواز به جزایر اورکنی شگفت انگیز بود. بسیاری از ویرانه های نئولیتی را می توان از هوا مشاهده کرد که زمین را لکه دار کرده. من چندین سایت از جمله سکارا برای(Skara Brae)و میزهو (Maeshowe) دیدم، اما حلقه برودگار بهترین سایتی بود که دیدم. باران…