مرور برچسب

گور دختر در برازجان

آثار تاریخی دشتستان

یکی از شهرهای استان بوشهر شهرستان دشتستان می باشد. این شهرستان در شرق استان بوشهر  و به مرکزیت برازجان می باشد. از محصولات کشاورزی این شهرستان خرما است که نقش مهمی در اقتصاد این شهرستان دارد. شهرستان دشتستان را می توان از قدیمی ترین شهرستان…