مرور برچسب

گور دخمه

گور دخمه دکان داود

گور دخمه دکان داود   این گور دخمه درسه كیلومتری جنوب شرقی سر پل ذهاب قرار دارد و به دوران مادها یا هخامنشیان تعلق دارد. دخمه در دل صخره ستبری كنده شده است و از زمین ارتفاع دارد و دسترسی به داخل آن امكان ندارد. در زیر این صخره یك قبرستان

گوردخمه سرخده

گوردخمه سرخدهگوردخمه سرخده   این گور دخمه در نزدیكی كرمانشاه روبروی كوه بیستون كنار روستای سرخ ده قرار دارد كه به دوران هخامنشی باز میگردد. عده ای آنرا محل دفن گیومات مغ میدانند،ولی این فرض سندیت ندارد. دور این گور سه قاب تراش وجود

کشف راز ۲۲۰۰ ساله اشکانیان در ۶۰ گور دخمه

باستان‌شناسان معتقدند گورستان «وستمین» مازندران حامل ، اطلاعات جدیدی درباره «پارت» هاستباستان شناسان می‌گویند  گورستان «وستمین» مازندران از تاریخ کم نشان اشکانی (پارتی) در 2200 سال، مواد فرهنگی‌ای را پیش روی آنها گذاشته که…