مرور برچسب

گوم گانگ

پادشاهی بکجه جدید

هوبکجه یا پادشاهی بکجه جدید یکی از سه پادشاهی پسین کره ای به همراه هوگوگوریو و شیلا بود. این پادشاهی رسما توسط ژنرالی ناراضی از شیلا به نام گیون هوان در سال 900 میلادی تاسیس شد و در سال 936 میلادی توسط ارتش گوریو به رهبری وانگ گان از بین…