مرور برچسب

گوگلیمو مارکونی

تاریخ اختراع رادیو و ورود آن به ایران

دو سده پیش چیزی به نام رادیو نداشتیم اما امروزه یکی از متداول ترین تکنولوژی ها در اغلب منازل، اتومبیل و … می باشد. در نوشتار مذبور با تاریخ اختراع رادیو آشنا می شوید.امروزه یکی از تکنولوژی های متداول در خانه ها، اتومبیل و حتی گوشی های…