مرور برچسب

گویلین

دیدنی های چین

دیدنی های چین چین کشوری با دیدنیهای بینظیری است که ذکر تمامی آنها در این مطلب کوتاه نمیگنجد. اما قصد داریم تا شما را با تعدادی از دیدنی های چین آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. کوه چانگ بای شان این کوه که در حقیقت یک آتشفشان خاموش است در…