مرور برچسب

گو بوک جانگ

پادشاه چاته، هفتمین سلطان گوگوریو

پادشاه چاته (71- 165 ، حکومت: 146 – 165) هفتمین حاکم امپراطوری گوگوریو بود. نامش را سوسونگ ذکر کرده اند و برادر جوان تر سلف و سلطان ششم گوگوریو یعنی پادشاه تجو به حساب می آمد.اگرچه نام همسرش مشخص نیست، اما او حداقل یک پسر به نام شاهزاده…