مرور برچسب

گیاوور کالا ترکمنستان

گیاوور کالا ترکمنستان

گیاوور کالا ترکمنستان   گیاوور کالا در کنار شهر باستانی مرو قرار دارد. استقرار در این منطقه از دوره هخامنشیان در قرن ششم پیش از میلاد آغاز شد. شاید اشاره به مرو در کتیبه بیستون همین شهر باستانی باشد. در دوره سلوکیان شهر بزرگی با دیوارهای