مرور برچسب

گیس بریده

گیس بریده، مجازات زنی که ناموس خانواده را خدشه دار کرده

 وقتی زنی پا از گلیم فراتر می‌گذارد، به او گیس بریده می‌گویند. چرا؟ زیرا گیس‌بریدگی یک نوع مجازات زن یا دختری بوده که قوانین سنتی طایفه و خانواده را زیر پا می‌گذاشته و بدین ترتیب مایه‌ی شرمساری قوم خود می‌شده است. اگر جانش را بر او…