مرور برچسب

یافته های جدید تاریخی ایران

ویدئویی از کشف های باستان‌شناسان از شهر سوخته تا هوتو

نمایشگاه " گزیده‌ای از یافته‌های پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران در سال ۱۴۰۰ " که از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ در موزه ملی ایران کار خود را شروع کرد، قرار است تا روز عید سعید فطر در این موزه برای عموم به نمایش خود استمرار بخشد. در این نمایشگاه