مرور برچسب

یزدگرد اول که بود

یزد گرد نخست ساسانی

یزدگرد اول ساسانی کیست؟ یزد گرد اول ساسانی به سال ۳۹۹ میلادی شاهنشاه ایران شد. به گفته فردوسی بزرگ یزدگرد اول از درگذشت برادرش (بهرام چهارم) بسیار خوشحال بود چرا که به پادشاهی ایران نائل گشته بود. پدر یزدگرد یکم شاپور سوم می باشد و نام