مرور برچسب

یون سئوک جونگ

یون سوک جونگ

دوست ابدی کودکان که صد سال پیش به دنیا آمد: دهه 1930 میلادی در تاریخ ادبی کره به عنوان " عصر فقدان " نامگذاری شده است. بسیاری از آثار ادبی آن زمان به دلیل بهره برداری استعماری ژاپن از کره، از دست دادن دردناک والدین، زادگاه ها و یا وطن را…