مرور برچسب

یی سون

یی اوی مین

یی اوی مین (تاریخ مرگ: 7 می 1196) ژنرالی نظامی بود. وی قبل از حملات مغول ها بر دولت گوریو تسلط داشت. زمانیکه رقیبش فرمانده گیونگ ته سیونگ درگذشت، یی اوی مین در شورای عالی نظامی موسوم به جونگ بنگ به قدرت رسید. استبداد وی در سال 1196 مصادف با…