مرور برچسب

یی چونگ

نبرد تنگه نوریانگ

نبرد نوریانگ، آخرین نبرد بزرگ سلسله تهاجمات ژاپن به کره (1598-1592)، بین نیروی دریایی ژاپن و ناوگان های ترکیبی پادشاهی چوسون و سلسله مینگ در گرفت. آن در سحرگاه 16 دسامبر (19 نوامبر در تقویم قمری) 1598 اتفاق افتاد و سپیده دم به پایان رسید.…