مرور برچسب

یی کیونگ روک

یی ایل

یی ایل (1538 - 1601) یک مقام نظامی کره ای اواسط دودمان چوسون بود. او در دوران سلطنت پادشاه سونجو از چوسون نقش عمده ای در غلبه بر مردمان جورچن در شمال داشت. زمانی که جنگ ایمجین به وقوع پیوست، وی به عنوان فرمانده سیار مرزی منصوب شد. یی ایل