مرور برچسب

10 قدیمی‌ترین ساعت جیبی

قدیمی‌ترین ساعت‌های جیبی جهان را دیده‌اید؟

توانایی مشخص کردن مسیر زمان همیشه برای بشر مهم بوده است. اصلا همین شد که اجدادمان از روش‌های طبیعی مانند حرکت خورشید و ماه، برای تشخیص زمان استفاده می‌کردند. اما مصری‌ها در همان زمان‌هایی که آبلیسک می‌ساختند، قدیمی‌ترین ساعت‌های جیبی جهان