تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن ایلام باستان

عیلام به صورت جدیدتر ایلام نام یک تمدن در منطقه‌ای است که در پایان ( هزارهٔ سوم قبل از میلاد ) بخش وسیعی در جنوب غربی فلات ایران را  در بر می‌گرفت و به منطقه جغرافیایی سوزیانا شوش در دورهٔ هخامنشیان تقلیل یافت.

ایلامیان کشورشان را «هَلتَمتی» به‌معنی «سرزمین خدا» می‌خواندند، سومریان آن را با اندیشه‌نگاشت NIM به معنای «بالا و مرتفع» می‌نوشتند و اکدیان بدان «اِلامتو» (Elamtu) می‌گفتند.

 نخستین شاهنشاهی ایلامی در شوش در سال ( ۲۷۰۰  پیش از میلاد)، در جنوب غربی ایران تشکیل شد.

ایلامیان، ۲۶۶۱ سال در جنوب غربی ایران از آغاز دوره پیش‌ایلامی تا پایان دوره ایلام نو زندگی و حکومت می‌کردند. اصالت لرهای امروزی ممکن است به عیلامیان و کاسیت‌ها برسد.

معبد چغازنبیل

چُغازَنبیل نیایشگاهی است باستانی که در زمان ایلامیها ساخته شده است. چغازنبیل بخش باقی مانده از شهر دوراونتاش است. این نیایشگاه توسط اونتاش گال (پیرامون 1250 پ.م.)، پادشاه بزرگ ایلام، و برای ستایش ایزد اینشوشیناک، نگهبان شهر شوش، ساخته شده…

تمدن ایلام

ایلام ، نیرومندترین و دیرپاترین تمدن فلات ایران پیش از ورود آریاییها بوده و تاریخ پیچیده ای دارد. بیشتر مطالب تاریخی درباره ایلام توسط دشمنان آنها یعنی بابلیان و آشوریان و پس از آنها پارسها ثبت شده است که انگیزه ای قوی برای نابودی پادشاهی…

شوش (سوزا)

شوش (سوزا) شهری باستانی واقع در یکصد و پنجاه کیلومتری شرق رود دجله در استان خوزستان از دوران امپراتوری ایلامیان، پارسها، و پارتها است.علاوه بر یک شهر باستانی، به سبب اخلاص مسلمانان شیعه و یهودیان ایران به حضرت دانیال، شوش یک دهکدهٔ مسکونی…

تمدن ایلام باستان

تمدن ایلام باستان منشا و حدود ایلام باستان ایلام واژه ای آکادی است و آکادی ها از هزاره سوم ق.م این سرزمین را به نام ایلام که به معنی سرزمین مرتفع می باشد می خواندند . ایلامی ها خود سرزمینشان را هلتمتی می خواندند که مرکب از دو جزء هل به معنی…

سلسله و پادشاهان ایلام باستان

ایلام باستان دارای نه سلسله بوده است که به ترتیب قدمت ذکر می کنیم سلسله اول آوان (2570-2470 ق.م ) شاه اول (?) 2570-2530 شاه دوم (?) 2530 – 2500 شاه کوریشاک 2500-2470 سلسله دوم اوان ( 2470 -2138 ق.م) شاه پلی 2470 – 2450 ق.م شاه تاتای اول…

ایلام باستان پس از انقراض

پس از انقراض ایلام نو توسط آشوریها 644 ق.م ایلام جزئی از ایالت فتح شده آشور گردید همانند مصر بزرگ از 644 ق.م تا 635 ق.م به صورت ایالت آشوریانی ماند.در حالی این 19 سال دو حاکم بر ایلام حکمرانی کرد که موانا- کی- آشور و بودیو بودند .در سال…