مرور رده

هخامنشیان

سلسله هخامنشیان توسط شخصی به نام کوروش پایه گذاری شد .امپراطور هخامنشیان اولین و تنها شخصی بود که توانست همه جهان متمدن آن روز را دربر بگیرد و بیش از سه سده همه جهان را یکپارچه کند . پادشاهان این سلسله از پارسیان بودند که بزرگ آنان خاندان پاسارگاد بوده است .فرمانروایی طوایف پارس را شخصی به نام چش پش پسرهخامنش به عهده گرفته بود .

پنج دستاورد مهم شاهنشاهی هخامنشی ایران برای تمدن جهانی

امپراطوری هخامنشی یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین امپراطوری‌های جهان است که در قلب خاورمیانه و در حوزهٔ ایران باستان قرار داشت. این امپراطوری در دوران حدود ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش بزرگ تأسیس شد و پس از آن تحت فرماندهی سلسلهٔ هخامنشیان به رشد و…

مکان نبرد آریو برزن با اسکندر کجاست؟

تقریبا ۲۳۵۰ سال قبل نبردی ما بین اسکندر و آریو برزن در جایی درگرفت که در مآخذ لاتین به نبرد دروازه پارس (Battle of the Persian Gate) معروف است و به نظر می آید که این مصاف در جغرافیای امروزی کهگیلویه و بویراحمد رخ داده باشد ولی تاریخ نگاران…

خلاصه ای از زندگی کوروش بزرگ

خلاصه ای از زندگی کوروش بزرگ کورش موسس سلسله هخامنشیان است. او نوه دختری آستیاک (ایشتویگو) آخرین پادشاه ماد بود. در ابتدا كورش توانست بر دولت ماد غلبه كند و شاهنشاهی ماد را از پدر بزرگ خود بگیرد. پس از این دولتهای لیدیه ، بابل و مصر

منشور کوروش بزرگ + ترجمه منشور

کوروش در سال 539 پ م بابل را فتح کرد .این سرزمین شامل عراق سوریه لبنان و فلسطین بود. بابلیها کوروش را به عنوان شاه مشروع خود پذیرفتند در بابل کوروش یهودیان تبعیدی را بخشید و آنها را به سمت سرزمینشان فرستاد. استوانه 45 سطری کوروش در بابل کشف…

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون محل دقیق كشف این گنجینه مشخص نیست ولی شاید بتواند آنرا متعلق به تپه تخت قباد در نزدیكی بلخ دانست. این گنجینه در بریتیش موزه نگهداری میشود و هنر عصر ماد و هخامنشی را نشان میدهد. از جمله آثار مادی آن یك غلاف طلایی خنجر است كه

خلاصه ای از زندگی داریوش سوم

خلاصه ای از زندگی داریوش سوم  داریوش سوم آخرین شاه از سلسله هخامشنشی بود. او نوه داریوش دوم، فرماندار ارمنستان بود. ظاهرا باگواس وزیر اردشیر او را به شاهی رساند تا خود بتواند امور را در دست گیرد، زیرا او را فردی ضعیف شناخته بود. ولی

خلاصه ای از زندگی اردشیر سوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر سوم  اردشیر سوم پدر خود را كشت و به جای او به شاهی رسید. در ابتدا برادران و خواهران خود و همه كسانی را كه می توانستند ادعای شاهی كنند را از سر راه برداشت و آنها را كشت. سپس با كادوسیان جنگید و آنها را شكست داد.

خلاصه ای از زندگی اردشیر دوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر دوم اردشیر دوم در ابتدای سلطنت، با شورش برادرش كورش صغیر مواجه شد و توانست او را شكست دهد و در سال 401 پیش از میلاد به قتل رساند. او تا سال 358 پیش از میلاد شاه امپراتوری هخامنشی بود. اردشیر دوم برای فتح مجدد مصر

خلاصه ای از زندگی داریوش دوم

خلاصه ای از زندگی داریوش دوم   اردشیر اول از یك همسر بابلی خود پسری به نام اخوس داشت كه پس از مرگ اردشیر اول در روز 7 دسامبر 424 پیش از میلاد به نام داریوش دوم بر تخت شاهی نشست.او در سلطنت 19 ساله خود هرگز از چنگال توطئه های درباری رهایی

خلاصه ای از زندگی اردشیر اول

خلاصه ای از زندگی اردشیر اول                                ارتبان یكی از درباریان هخامنشی پس از كشتن خشیارشا در سال 464 پیش از میلاد پسر 18 ساله خشیارشا را با نام ارسس به شاهی نشاند. این شاه خود را اردشیر اول نامید.  از آنجا كه او جوان و