مرور رده

هخامنشیان

سلسله هخامنشیان توسط شخصی به نام کوروش پایه گذاری شد .امپراطور هخامنشیان اولین و تنها شخصی بود که توانست همه جهان متمدن آن روز را دربر بگیرد و بیش از سه سده همه جهان را یکپارچه کند . پادشاهان این سلسله از پارسیان بودند که بزرگ آنان خاندان پاسارگاد بوده است .فرمانروایی طوایف پارس را شخصی به نام چش پش پسرهخامنش به عهده گرفته بود .

گستردگی مرزهای هخامنشیان، چیزی فراتر از تصورات!

تازه ترین یافته های باستان‌ شناسان بیانگر این است که گستردگی سرحدات هخامنشیان فراتر از فرضیه های پیشین بوده است. اما محدوده مرزهای هخامنشی تا کجا امتداد داشته است؟ غالب مورخان با هر رویکردی به تاریخ ایران باستان بر این موضوع که پادشاهی…

هخامنشی ها و ساختارهای پنهان خرد ورزی

هر اندازه بیشتر تاریخ ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم، پرسش های تازه ای برایم مطرح می‌شود. به‌ ویژه اگر قصد داشته باشیم تاریخ را مثل شبکه‌ای بنگریم که گذشته و آینده را به همدیگر پیوند داده و می‌تواند سؤال‌های ما را درباره ماهیت‌مان جواب…

نبردهای هخامنشی و یونان

حملات داریوش اول و فرزندش خشایارشا به یونان، می‌توانسته ریشه در انگیزه‌های اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر چون ساختار حکومت نظامی بود، بنابراین جنگ برای شاه و اطرافیانش تنها وسیله برای کسب غرور، شرافت طبقاتی و ثروت به حساب می‌آمد.…

کشف مجسمه فیلی در هند مربوط به زمان تهاجم اسکندر و سقوط هخامنشی ها

باستان‌شناسان در شرق هند سنگ نگاره فیلی را کشف نمودند که گمان می‌کنند در حدود 2300 سال پیش، زمانی که بودائیت مذهب اصلی در این ناحیه بود، کنده‌کاری گشته است. مجسمه مذبور یک متر ارتفاع دارد و از جنس سنگ و به سبک تمام مجسمه‌های بودایی دیگر…