مرور رده

گوتیان (گوتی ها)

 

فقط در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد واژه گوتی معنی و مفهوم داشت و شامل یک گروه معینی بودند . مردم ماننا و ماد و همه اورارتوبیان را در هزاره اول قبل از میلاد را گوتی می‌نامیدند . پژوهش زبان شناسان برجسته در مورد زبان قوم گوتی‌هاحاکی از آن است که زبان این قوم متعلق به گروه زبان های هند و اروپایی است و نزدیکی بسیاری به یکی از زبان های ایرانی شرقی (زبان تخاری ) داشته است .

تاریخ تمدن گوتیان

در طی سال‌های 2000 و 3000 پیش از میلاد، واژهای گوتی یا کوتی مفهوم داشتند. آن‌ها افرادی بودند که در مناطق شرقی و شمال قربی لولوبیان سکنی گزیده بودند. البته به استناد برخی از پژوهش‌های باستانی، آنان در آذربایجان فعلی، کرمانشاه و کردستان نیز…

گوتیان از منظرهای گوناگون (۲)

گوتیان از نظر هنر و دین گوتیان برای ساخت شهرهای خود از آجر استفاده می‌کردند و دور دیوار‌های بزرگ شهر، برج‌هایی را قرار می‌دادند. آنان هنر و فن ساخت قصر‌ها و ابنیا را از اهالی بین النهرین الهام گرفته بودند. یکی از اختصاصات گوتیان حفر قنات و…

گوتیان از منظرهای گوناگون (۱)

از نظر زبان شناسی زبان گوتی‌ها کمی با زبان کاسی‌ها، لولوبی‌ها و ایلامیان که در زاگرس زندگی می‌کردند نزدیک و شبیه بوده است اما این احتمال وجود دارد که آنان زبان مختص به خود را داشته اند. طبق نتایج تحقیقات دانشمندان تصاویر، نگاره‌ها…

پایان قدرت گوتیان

تیریگان، آخرین پادشاه گوتیان تنها 40 روز بر تخت نشست. مردم سومر از نحوه اداره کردن کشور توسط گوتیان سخت ناراحت و خشمگین شده بودند در همین حین بود که شاه شهر هگال یعنی اوتو- هگال (2.123- 2.113 ق. م) از طرف مردم پشتیبانی و حمایت شد. در…

سلطه گوتیان بر میان دورود

اطلاعات زیادی در رابطه با فرمانروایی گوتیان بر میان دورود وجود ندارد. اما نوشته‌های سومریان درباره آنان چیزی جز خشم و نفرت را نشان نداده است. نویسندگان سومری اذعان کرده اند که گوتیان با خدایان دشمنی داشته اند. همچنین آنان اضافه…

گوتی ها (گوتیان)

نویسنده: یزدان صفایی آشوریان از گوتی‌ها با نام «قوتی» یاد کرده‌اند. واژه‌ی گوتی فقط در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به کار می‌رفته است و به یک گروه قومی مشخصی گفته می‌شده و سپس‌تر این اصطلاح به اقوام گوناگونی که در شمال و شرق بابل زندگی…