مرور رده

گوتیان (گوتی ها)

 

فقط در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد واژه گوتی معنی و مفهوم داشت و شامل یک گروه معینی بودند . مردم ماننا و ماد و همه اورارتوبیان را در هزاره اول قبل از میلاد را گوتی می‌نامیدند . پژوهش زبان شناسان برجسته در مورد زبان قوم گوتی‌هاحاکی از آن است که زبان این قوم متعلق به گروه زبان های هند و اروپایی است و نزدیکی بسیاری به یکی از زبان های ایرانی شرقی (زبان تخاری ) داشته است .

پایان قدرت گوتیان

تیریگان، آخرین پادشاه گوتیان تنها 40 روز بر تخت نشست. مردم سومر از نحوه اداره کردن کشور توسط گوتیان سخت ناراحت و خشمگین شده بودند در همین حین بود که شاه شهر هگال یعنی اوتو- هگال (2.123- 2.113 ق. م) از طرف مردم پشتیبانی و حمایت شد.در…

سلطه گوتیان بر میان دورود

اطلاعات زیادی در رابطه با فرمانروایی گوتیان بر میان دورود وجود ندارد. اما نوشته‌های سومریان درباره آنان چیزی جز خشم و نفرت را نشان نداده است. نویسندگان سومری اذعان کرده اند که گوتیان با خدایان دشمنی داشته اند. همچنین آنان اضافه…

گوتی ها (گوتیان)

نویسنده: یزدان صفایی آشوریان از گوتی‌ها با نام «قوتی» یاد کرده‌اند. واژه‌ی گوتی فقط در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به کار می‌رفته است و به یک گروه قومی مشخصی گفته می‌شده و سپس‌تر این اصطلاح به اقوام گوناگونی که در شمال و شرق بابل زندگی…