مرور رده

قوم کاسی ها

 

قوم باستانی کاسی‌ها در ازمنه قدیم تا فتح ایران توسط اسکندر مقدونی کوه‌های زاگرس ساکن بودند . کاسی ها قبایلی کوهستانی و حرفه شان دامداری بود و به زبان ایلامی ها سخن می‌گفتند . در زبان و تمدن و فرهنک کاسی ها ، تمدن هند و اروپایی مشهود بود . نام پیشوای کاسی ها گانداش بود .

کاسی ها در بابل

نویسنده: یزدان صفایی پیش از پرداختن به بررسی تاریخ پادشاهی کاسی‌ها در بابل، نیازمند بررسی پیدایش، خاستگاه و دیگر ویژگی‌های قوم باستانی کاسی‌ها هستیم. از حدود هزاره سوم پیش از میلاد، کاسی‌ها (آشوری‌ها آن‌ها را به این نام خوانده‌اند) طوایف…