مرور رده

مانایی ها

 

قومی که حکومت خود را در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه و آذربایجان شروع کردند منائیان بودند که از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن ششم قبل از میلاد بر این منطقه حکومت کردند . آشور در آن دوره پادشاه مناها بود که به دست مادها از میان رفت . دولت منا در قرن هشتم پیش از میلاد به طور متناوب با آشور و اورارتو مبارزه کرد و از هیچ از آنها شکست نخورد با وجود اینکه به مراتب از دولت های بزرگ آن زمان کمتر بود .

جامعهٔ ماننا

در منابع تاریخی اورارتویی همواره از سرزمین ماننا به صورت کشور مانا نام برده می‌شد. اما در منابع آشوری به صورت کشور ماننا رایج بوده است. در منابع آشوریان از مناطق وابسته به ماننا مانند تئورلی‌یان، مسیّ‌یان، دالی‌ییان، سونبی‌یان، کوموردیان …

جوامع مانایی ها

سازمان و تشکیلات قبیله ای تا حدی در میان مانایی ها باقی مانده بود. همواره در شواهد و متن های باقی مانده اورارتویی این دولت کشور مانا نامیده شده اما در متون و منابع آشوری آن را کشور ماننا خطاب می‌کردند. آثار باقیه از آشوریان، گذشته از…

ایالت های مانائیان

لشکرکشی‌های آشوریان به شرق در دهه دوم قرن هشتم یعنی در سال های 720 پیش از میلاد به صورت موقت قطع شد. در حدود سال ۷۲۰ وضع سیاسی کشور مانا به قرار زیر بود: اقصای شمال، آنسوی دریاچهٔ اورمیه تحت تصرف اورارتو قرار داشت؛ و به تقریب باقی سرزمین…

مانایی ها چه کسانی بودند؟

در آذربایجان و جلگه جنوبی دریاچه ارومیه قومی حکومت می‌کردند که  مانایی ها نام داشتند. از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن ششم قبل از میلاد بر این سرزمین حکومت می‌کرده‌اند. این دولت از فرصت مبارزه میان دولت آشور و اورارتو استفاده کرد و بر قدرت…

جام طلای جسنلو

جام طلای حسنلو یکی از آثار باستانی برجسته ایران است که در جریان کاوش‌های رابرت دایسون در تپه حسنلوی نقده یا همان سولدوز در سال ۱۳۳۶ کشف شد. این اثر قدمتی ۳۲۰۰ ساله دارد و احتمالا نقش بسزایی در شکل‌گیری هنر دوره بعدی یعنی دوره مادها داشته…