دسته: مانایی ها

ماننایی ها قومی بودند که حکومتی را در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه تشکیل داده و از قرن8 تا قرن6 بر این سرزمین حکومت می‌کرده‌اند,مانایی ها,مَنّائیان,مانناها,مننا،ماناش،مانا