مرور رده

مانایی ها

 

قومی که حکومت خود را در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه و آذربایجان شروع کردند منائیان بودند که از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن ششم قبل از میلاد بر این منطقه حکومت کردند . آشور در آن دوره پادشاه مناها بود که به دست مادها از میان رفت . دولت منا در قرن هشتم پیش از میلاد به طور متناوب با آشور و اورارتو مبارزه کرد و از هیچ از آنها شکست نخورد با وجود اینکه به مراتب از دولت های بزرگ آن زمان کمتر بود .

مانایی ها چه کسانی بودند؟

در آذربایجان و جلگه جنوبی دریاچه ارومیه قومی حکومت می‌کردند که  مانایی ها نام داشتند. از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن ششم قبل از میلاد بر این سرزمین حکومت می‌کرده‌اند. این دولت از فرصت مبارزه میان دولت آشور و اورارتو استفاده کرد و بر قدرت…

جام طلای جسنلو

جام طلای حسنلو یکی از آثار باستانی برجسته ایران است که در جریان کاوش‌های رابرت دایسون در تپه حسنلوی نقده یا همان سولدوز در سال ۱۳۳۶ کشف شد. این اثر قدمتی ۳۲۰۰ ساله دارد و احتمالا نقش بسزایی در شکل‌گیری هنر دوره بعدی یعنی دوره مادها داشته…