مرور رده

تاریخ تمدن سکاهای باستان

 

مردمان کوچ نشین ایرانی تبار که قدمتشان به پیش از هخامنشیان برمی‌گردد سکاها بودند .سکاها در ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از این مناطق با فاصله هایی تا رود دن و از این رود تا رود بزرگ دانوب زندگی می‌کردند .سکلتث نامی بود که سکاها برای خود گذاشته بودند اما پارسی ها آنها را سکا ( جنگجو ، نیرومند ) می‌نامیدند ، یونانی ها نیز سکاها را پیاله به دوش یا خانه به‌دوش می‌خواندند .

وضعیت شهرنشینان سکایی

تحقیقات اخیر نشان داده است که تا قبل از قرن پنجم پیش از میلاد گروهی از سکاها در جنوب روسیه به عنوان کشاورزان ثابت سکونت اختیار کرده بودند. اسپتزین(Spitzin) میان کسانی که در سواحل دنیپر و کسانی که در نواحی کیّف و پولتاوا ساکن شده بودند فرق…

زمینه شکل گیری سکاها

دشت پهناوری که طی قسمت اعظم هزارۀ اول میلادی در تصرف طوایف سکایی و بیابان‌گردان خویشاوند آن‌ها بود پادولیا (Padolia)، در حاشیه غربی روسیۀ اروپایی، تا مرزهای چین ادامه داشت. دشت مزبور به‌صورت یک واحد جغرافیایی مرکب از علفزارهای طبیعی است،…

سکاها چه کسانی بودند؟

همان‌گونه که کنراد (Conrad) می‌گفت، تصادف (بخت یا حتی سرنوشت، به طرزی که دیگران می‌پندارند) به همان اندازه در تعیین سرنوشت نژادها اهمیت دارد که در سرنوشت افراد؛ و انسان منفرد و گروه‌های مختلف را به همان اندازه دست‌خوش تحولات می‌کند که آنان…

وضعیت زن میان سکا‌ها و سرمت‌ها

نویسنده: یزدان صفایی سکاها (نک به صفایی ۱۳۸۹ آ: ۸-۱۴) و سرمت‌ها (نک به صفایی ۱۳۸۹ ب: ۱۲-۱۵) دو دوسته‌ از اقوام ایرانی‌زبان شمالی بوده‌اند که بررسی وضعیت اجتماعی زنان در جامعه‌ی اینان هدف نگارشِ این مقاله بوده است. شیوه‌ی زندگی و اقتصاد…

سکاها

نویسنده: یزدان صفایی سَکِستان(سیستان)، سگز(سقز)،ساکسن، ساسان(ساس) بازتابهایی از قوم سکاست. در شاهنامه، «سام» و بازماندگانش نامدارترین خاندان سکایی در ایران هستند. . به یاد داریم که جهان پهلوان را به گونه «رستم سکزی» نیز میخواندند. از…

زبان سکایی ساکاهای باستان

سکاها از هزاره اول پیش از میلاد مسیح تا هزاره اول میلادی،منطقه وسیعی را از کناره‌های دریای سیاه تا مرزهای چین در تصرف داشتند.از زبان قدیم آنها نوشته‌ای بر جای نمانده ‌است، اما از زبان سکاهای مغرب که در کناره دریای سیاه و جنوب روسیه زندگی…