دسته: مذاهب و ادیان جهان باستان

سازمان کلیسا

اگر هنر شکل و سازمان دادن به مواد باشد، کلیسای کاتولیک رومی را می‌توان شگرفترین شاهکار تاریخ دانست. طی نوزده قرن، که هر قرنش نیز مشحون از بحران بوده است،...

پیشرفت مسیحیت

دایه مهربان تمدن جدید کلیسا بود. چون نظم قدیم در فساد، جبن، و اهمال محو شد، سپاه متحدی از کلیساییان با حمیت و مهارت به دفاع از ثبات و ملایمتی...

۸ باور باستانی که علم مدرن آن را تایید می‌کند

درست است که مانند آن‌چه نظریه‌پردازان باستان می‌گفتند زمین مسطح نیست یا در مرکز عالم قرار ندارد، اما این بدان معنی نیست که روشنفکران قدیمی همه چیز را اشتباه درک...

تاريخ بعدي آيين بودا

تاریخ بعدی آیین بودا

اوج آیین بودا – دو ارابه – «مهایانه» – آیین بودا – آیین رواقی و مسیحیت – برچیده شدن آیین بودا – اشاعه آن به : سیلان، برمه، ترکستان، تبت،...

آخرين روزهاي بودا

آخرین روزهای بودا

  معجزات او- دیدارش از خانه پدری- رهروان بودایی- مرگ از این فلسفه والا می‌گذریم و به افسانه‌های ساده‌ای رو می‌آوریم که تنها چیزهایی است که ما درباره بقیه زندگانی...

فلسفه اوپانيشادها

فلسفه اوپانیشادها

مؤلفان آنها- موضوع آنها- عقل در مقابل شهود- آتمن- برهمن- همانی آن دو- وصف خدا- رستگاری- تأثیر اوپانیشادها- نظر امرسن درباره برهما شوپنهاور گفته است: «در تمام جهان هیچ مطالعه‌ای...