تاریخ خواندن چه سودی دارد؟

بسیاری از مردم می پندارند که خواندن تاریخ به هیچ دردی نمی خورد یا آن را بیهوده می دانند. میگویند چرا تاریخ بخوانیم؟ به چه کار می آید چیزی که در گذشته بوده؟

اما چنین گمانی نادرست است به قول دکتر زرینکوب:

درست است که از تاریخ به همان آسانی که از علم طب می توان در عمل بهره یافت نمی توان استفاده برد اما اگر فایدۀ هرچیز را از روی تأثیری که در زندگی دارد قیاس توان کرد،تاریخ چون نشان می دهد که مردم پیش از ما چگونه زندگی می کرده اند این فایده را دارد که ما را در زندگی کمک می کند و راهنمایی.از جمله مخصوصأ برای جوانان این فایده را دارد که آنها را زودتر از معمول به سطح عصر خویش می رساند،پنجره ها را بر روی آنها می گشاید،و به آنها اجازه می دهد تا عواملی را که در جهان آنها حاکم بوده است و هنوز هست بهتر بشناسند؛آنچه را در خور ترک و طردست از آنچه شایستۀ حفظ و نگهداریست تمیز دهند.یک فایدۀ عمدۀ تاریخ بیشک همین است که به انسان کمک می کند تا خود را بشناسد،خود را از دیگران تمیز دهد و با مقایسه با احوال دیگران انگیزه ها و اسرار نهفتۀ رفتار خویش را-چنانکه هست و چنانکه باید باشد-دریابد…درینگونه مسائل آنچه دین یا اخلاق و علم حقوق یا اقتصاد ممکن است به وی تعلیم دهند فقط نظری است؛نمونۀ واقعی عمل را فقط تاریخ به انسان یاد می دهد و تأمل در احوال انسانهای گذشته.

بنمایه نقل قول:زرینکوب،تاریخ در ترازو،نشرامیرکبیر،چ۲۲م،س۱۳۹۴،ص۱۲

و نگاره از ویکیپدیا

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن