اوستا

مجموعه بزرگ از کهن‌ترین نوشته‌ها و سروده‌های زرتشتیان

« اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان و کتاب دینی زرتشتیان است. بخش های گوناگون این کتاب، طی صدها سال تدوین شده است.» 

(جهت دانلود ده کتاب  مرتبط با اوستا اینجا کلیک کنید)

معرفی اوستا و بخش های مختلف آن

تعداد زیادی نوشته‌ی مقدس طی سال‌های متمادی در کتابی به نام « اّوِستا » گردآوری شده است . در حقیقت اوستا، یک مجموعه بزرگ از کهن‌ترین نوشته‌ها و سروده‌های زرتشتیان بوده است .  آنطور که به نظر می‌رسد قدیمی‌ترین قسمت این کتاب «گات‌ها» است که خود زرتشت آن را به رشته تحریر درآورده است. گات‌ها مجموعه‌ای از سروده‌هاست که با زبانی رسا و اعتقادات ساده نوشته شده و ادبیات آن شبیه ریگ ودای هندیها است که احتمالا در ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد نگاشته شده است.

کتاب اوستا در روزگار باستان دارای ۸۱۵ فصل در بیست و یک نسک (کتاب) بوده و در شکل کنونی خود شامل شش بخش گاهان، یَسنه یا یسنا (شامل گاتها و غیر آن)، یشت‌ها، وندیداد، ویسپرد و خرده‌اوستا است. بخش‌های اوستا بنا بر تحقیق آنوبانینی در دوران‌های مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده است.

بخش نخست اوستای کهن که مضامین آن از نظر زمانی متعلق به روزگار پیش از زرتشت (پیش از حدود دو هزار و هشتصد سال پیش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهای پس از زرتشت است و هنگام این نگارش و بازنویسی دگرباره، تا اندازه‌ای مضامین و باورهای جدیدتر را به متن‌های کهن اضافه کرده‌اند.

بخش دومِ اوستا از نظر زمانی شامل “گـاتـهـا” است که سروده‌های مینوی شخص زرتشت، پیام‌آور بزرگ ایرانی به شمار می‌رود که هر چند از نظر مضمون پس از اوستای کهن سروده شده است؛ اما از نگاه زبان و نگارش، کهن‌ترین بخش اوستای موجود است. بخش سوم اوستا از نظر زمانی شامل یـسـنـا، یـشـت‌های جدید، ویـسـپـرد، ونـدیـداد و خـرده اوسـتـا است که همگی جزو اوسـتـای نـو به حساب می‌آیند.

اما بسیاری از مضامین همین بخش‌های جدید نیز برگرفته و اقتباس شده از باورها و نوشتارهای کهن است؛ اما این آمیختگی به حدی است که امکان تفکیک را امکان‌پذیر نمی‌سازد. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است.

عکس یسنا به خط و زبان پارسی میانه. %d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7 Tarikhema.org
یسنا به خط و زبان پارسی میانه.

گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند. گویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌اند.

گفته می شود که کتاب اوستا در اصل کتاب مقدس همه ایرانیان باستان بوده است. مندرجات اوستا شامل نیایش اهورا مزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی است. کلمه اوستا در اصل “اَوْپِسْٰتاک” است به معنى بنیان جاافتاده و محکم، کنایه است از آیات محکمات و شریعت پابرجای، و به صیغهٔ صفت مشبهه است.

واژه اَوِستا بنا به تحقیق آنوبانینی در خود کتاب نیامده به معنی دانش و شناخت هم هست و با واژه “ودا”، نام کهن ترین کتاب دینی هندوان همریشه است. بر روی هم اوستا را می‌توان به معنی “آگاهی‌نامه” یا “دانش‌نامه” دانست که آن را (مرجع نامه) نیز می نامند.

عکس فروهر، گمان می‌رود که توصیف یک «فروشی» باشد که در «یسنا» «یشت»ها و «وندیداد» ذکر شده‌است. %d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7 Tarikhema.org
فروهر، گمان می‌رود که توصیف یک «فروشی» باشد که در «یسنا» «یشت»ها و «وندیداد» ذکر شده‌است.

در تاریخ طبرى و دیگر متقدمان از مورّخان عرب “ابستاق” و “افسقاق” ضبط شده است و در زبان درى “اُوْستا ـ اُسْتا ـ وُسْت ـ اُسْت” به اختلاف دیده می شود  کاف آخر “اوپستاک” که از قبیل کاف “داناک” و “تواناک” است در زبان درى حذف می شود و تلفّظ صحیح این کلمه بایستى “اُوْپستا” باشد ولى به تقلید شعرائى که به ضرورت این کلمه را مخفّف ساخته اند ما آن لفظ را “اَوِسْتا” خوانیم.
اما لفظ زند از آزنتی “Azanti” و به معنی گزارش و ترجمه است و مراد از زند کتب پهلوی است که نخستین بار کتاب اوستا بدان زبان ترجمه شده است و پازند مخفف “پات زند” می باشد که با پیشاوند “پات” ترکیب یافته و به معنی دوباره گزارش یا ترجمه و برگردانیدن زند است به زبان خالص دری. پازند عبارت است از نُسک هایی که زند را به خط اوستایی و به زبان فارسی دری ترجمه کرده باشند و از این رو متأخران خط اوستایی را خط پازند نامند.
بنابر روایت های دینی زرتشتی “اسکندر رومی مصر نشین، پتیاره ی بدبخت، بیدین بدکار بدکردار [به فرمان اهریمن به ایرانشهر حمله کرد و] اوستا و زند را برآورد و بسوخت”.

عکس ترجمه فرانسوی اوستا توسط ایگناسیو ،برلین، ۱۸۵۸. %d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7 Tarikhema.org
ترجمه فرانسوی اوستا توسط ایگناسیو ،برلین، ۱۸۵۸.

در نامه ی “تنسر” به شاه مازنداران نیز اشاره شده (مسعودی مورخ عرب و جمعی دیگر از مورخان اسلامی هم نقل کرده اند) که “اسکندر” بعد از فتح “اصطخر” اوستا را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته بودند برداشت و مطالب علمی آن را از طب، نجوم و فلسفه به یونانی ترجمه کرد و به یونان فرستاد و خود آن کتاب را بسوزانید.
بنا بر تحقیق آنوبانینی  نخستین کسى که پس از اسکندر از نو “اوستا” را گردآورد و آئین دیرین مزدیسنا را نو کرد “وُلَخْش” اشکانى بود (۵۱ ـ ۷۸ ب م).

ولخش همان است که ما او را بلاش خوانیم در میان اشکانیان پنج شهنشاه به این نام شناخته شده اند. دار مستتر گوید کسى که اوستا را گرد کرده است باید ولخش نخستین باشد، زیرا او مردى دیندار بوده است و بعضى گمان کرده اند که این شهنشاه ولخش سوم است که از (۱۴۸ تا ۱۹۱ ب م) پادشاهى کرد (از جمله آقاى آرتور کریستنسن مورخ معاصر است).

این ولخش از سال ۵۱ تا ۷۸ میلادى پادشاهى کرده و از عهد او سکه هاى اشکانیان نیز تغییر یافته به خط پهلوى زده شد و خط یونانى موقوف گردید و بعید نیست اوستا هم از عهد او شروع به گردآورى شده باشد.

نگاره‌ای تخیلی از زرتشت
نگاره‌ای تخیلی از زرتشت

به هر حال آنچه مسلم است در زمان اشکانیان و ساسانیان بخش های باقیمانده از آن کتاب بزرگ با افزودن آنچه در یادها مانده بود گردآوری شده و سرانجام در سده های پنجم و ششم هجری بار دیگر این کتاب گردآوری شد که به صورت امروزین در آمد. دانشمندان محقق ۲۱ نسک ساسانی را به ۳۴۵۷۰۰ کلمه برآورد کرده اند و امروز ۸۳۰۰۰  کلمه در اوستای فعلی موجود و باقی به تاراج حادثات رفته است.

در قرن نهم میلادی و دوم هجری مؤلف دینکرت – که تفسیری از اوستا و مهمترین کتب فقه، عبادت و احکام مزدیسنی است – گوید اوستا دارای ۲۱ نسک است، و اسامی آنها را ذکر می کند و مجموع ۲۱ نسک را به اصطلاح زبان پهلوی به سه قسمت منقسم مینماید به قرار ذیل:

الف- گاسانیک
ب- هاتَکْ مانْسَریک
ج- داتیک

– گاسانیک یعنی بخش “گاثه” که سرودهای دینی و منسوب است به خود زرتشت و محتویات آن ستایش اهورامزده و مراتب ادعیه و مناجات ها می باشد.
– هاتک مانسریک، مخلوطی از مطالب اخلاقی و قوانین و احکام دینی است.
– داتیک، فقه و احکام و آداب و معاملات است.

اما بعد از این تاریخ (یعنی بعد از قرن سوم هجری) گویا در قرن چهارم و پنجم هجری اوستا به شکل کنونی در می آید.
بخش های اصلی کتاب اوستای امروزین عبارتند از:
۱) یسنا: که به معنای نیایش است و مشتمل بر هفتاد و دو فصل می باشد. گات ها که منسوب به خود زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمت های اوستا دارد در این بخش واقع شده است.
۲) ویسپرد: که مشتمل بر ۲۳ فصل است و وظایف دینی و اخلاقی پیشوایان دینی را بیان می کند. معنی آن  “همه ی ردان و پیشوایان” است.
۳) یشت ها: که به معنای نیایش هاست و در گذشته به تعداد روزهای ماه بود اما امروزه از آن بیش از ۲۲ یشت در دسترس نیست.
۴) خرده اوستا: که به معنای اوستای کوچک است و شامل نمازهای روزانه نیایش ها و توبه نامه ها و ذکر هایی است که زرتشتیان باید به صورت روزانه یا در جشنهای خاص بخوانند.
۵) وندیدا: که به معنای کتاب داد و قانون است که مطالبی درباره آفرینش جهان و تاریخ و مهاجرت آریاییان و قوانین مربوط به کشاورزی، حقوق، طهارت، کفن و دفن و … دربر دارد. در اصل وندیودات بوده است، یعنی ادعیه و اوراد بر ضد دیوان و اهریمنان.

اَوِستا نام فراگیر مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های زرتشتیان است، که همانا دانشنامهٔ ایرانیان بوده
اَوِستا نام فراگیر مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های زرتشتیان است، که همانا دانشنامهٔ ایرانیان بوده

 

ریشه کلمه‌ی اوستا

واژهٔ اَوِستا که در خود کتاب نیامده به چمِ دانش و شناخت است و با واژه «ودا»، نام کهن‌ترین کتابِ دینی هندوان هم‌ریشه است. روی‌هم‌رفته اوستا را می‌توان به چمِ «آگاهی‌نامه» یا «دانش‌نامه» دانست که آن را مرجع نامه نیز می‌نامند.

ریشه‌های این واژه «ابستاگ» در پارسی میانه و «آپستاواکا» (ستایش خدا) در پارسی باستان است.[نیازمند منبع]

در متون کهن دوران پس از اسلام، از اوستا با نام‌های دیگر نیز یاد شده‌است. از آن میان می‌توان نام‌های چون ابستا، اَستا، اَبستاق، وِستا، ستا، اوستاک، آبستا، اَبستاغ و بستاق را نام برد.

در مجمل التواریخ آمده‌است:

و زردشت کتاب بستاق که ایشان ابستا و وستا خوانند بر گشتاسب عرضه کرد.

همچنین خاقانی در سروده‌اش آورده‌است:

چو اینجا معنی قرآن ندانم /  روم آنجا که آبستا بخوانم

 

گویش اوستا

زبانی که اوستا به آن نوشته شده به سببِ وجودِ نامِ اوستا، زبان اوستایی نامیده شده‌است. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند. گویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌اند. اوستای امروزی حدود یک سوم اوستای دورهٔ ساسانی است. اوستای دورهٔ ساسانی بیست و یک نسک داشته‌است.

 

منابع:

anobanini
forum (dot) shafighi (dot) com
fa (dot) wikipedia (dot) org
baranbarbid (dot) blogfa (dot) com
aariaboom (dot) com
tarikhema.org
اوستا کهنترین سرودهای ایرانیان؛ جلیل دوستخواه
اوستا؛ محمد تقی راشد محصل
تاریخ ما، انی کاظمی
ارتاویراف نامه، رحیم عفیفی

زرتشتیان در روز تولد زرتشت در آتشکده جمع می‌شوند و مراسم "اوستاخوانی" انجام می‌دهند و طی مراسم به نیایش می‌پردازند. اجرای سرود، شعرخوانی و نمایش‌های سنتی از بخش‌های این مراسم است.
زرتشتیان در روز تولد زرتشت در آتشکده جمع می‌شوند و مراسم “اوستاخوانی” انجام می‌دهند و طی مراسم به نیایش می‌پردازند. اجرای سرود، شعرخوانی و نمایش‌های سنتی از بخش‌های این مراسم است.
کتاب دینی زرتشتیان اوستا، شامل پنج کتاب است. گاتاها بخشی از کتاب اوستا است که در بردارنده اندیشه و پیام زرتشت است.
کتاب دینی زرتشتیان اوستا، شامل پنج کتاب است. گاتاها بخشی از کتاب اوستا است که در بردارنده اندیشه و پیام زرتشت است.
سمبل و نماد فروهر هم سه پند شامل اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برای پیروان کیش زرتشت است.
سمبل و نماد فروهر هم سه پند شامل اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برای پیروان کیش زرتشت است.
دو رشته یا آویزه در نگاره دیده می شود که یکی در سمت راست نمادی از اندیشه نیک و گزینش نیکی و دیگری در سمت چپ نماد اندیشه بد و انتخاب راهنمای بد است که بشر می‌تواند یکی از این دو راه را انتخاب کند.
دو رشته یا آویزه در نگاره دیده می شود که یکی در سمت راست نمادی از اندیشه نیک و گزینش نیکی و دیگری در سمت چپ نماد اندیشه بد و انتخاب راهنمای بد است که بشر می‌تواند یکی از این دو راه را انتخاب کند.

(جهت دانلود ده کتاب  مرتبط با اوستا اینجا کلیک کنید)

استانبول شهری است که نیاز به معرفی ندارد. وضعیت مناسب این شهر چه از لحاظ تاریخی و چه جغرافیایی باعث سفر تعداد زیادی گردشگر به این شهر می‌شود. بسیاری از هموطنان ما نیز در ایام تعطیل و ‌به ویژه نوروز، کشور ترکیه و شهر استانبول را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. برای تهیه بلیط تور استانبول با قیمت مناسب از سایت لحظه آخر بازدید کنید.

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

121 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
فرزین

ایران من
خاک پاک اهورایی ام . چه بر تو و آزادمردمانت آمده که رنگ بر رخسار ندارید؟
گویی ای ایران من زادگاه آزاد مردان لو کفن
مام من ایران من از درون غرش کن و دور اهرمن
دخترانت بانو کهن پا کشیدستند از ناموس زن
از پسرهایت دلم بگرفته است
تا کنون یورش کند هر نا وطن
دست و دل را زافیون نی کشند
بر نوامیس ژتون ها فی زنند

حمید

سلام
من مسلم زاده هستم اما قلبا زرتشتی و عاشق زرتشت هستم!
درود بر روان پاک اشوزرتشت و خداوند جان و خرد اهورا مزدا
!
پندار نیک
کردار نیک
گفتار نیک
.
بهترین جمله ای که هیچ پیغمبری ندانست و نگفت !

سهی

همه پیامبران هنیتو گفتن اطلاعاتتو بالا ببر

فرهاد

دراسلام سه دروغ مصلحتی توریه وتقیه داریم واعراب با همین دروغ برادری برابری ایران را شکست دادن وهنوزم اعراب باهمین روش ادامه میدهند

مجتبی

برابری؟؟ داداش اینقد جوگیر نداشت ساسانیان به فاصله طبقاتی مشهور بودن درحالی که مسلمین به برادری

محمد

ازدواج با محارم شد کردار نیک ؟
از کلام الله خیلی دور هستین که میگین هیچ پیامبری این جمله رو نگفت

کیوان

محمد جان اردواج با محارم در زمان خود زرتشت نبود.صدها صال بعد در زمان ساسانیان اتفاق افتاده.

مجتبی

ازدواج با محارم از دوره کمبوجیه شروع شد با ازدواج با خواهراش

مسلم

اگر در چند صد سال پیش با محارم خود ازدواج میکردن دردناک نیست چرا چون علم آگاهی مثل الان نبوده ولی الان دردناک با پیشرفت علم و آگاهی تازه دارن با محارم خود سکس میکنن
زنان خود را معاوضه میکنن

Basir

جهت اطلاعت میگم تو کتاب اوستا زردشت در مورد محارم نوشته شده و خواهر مادر عمه خاله و ….خیلی هاز دیگه رو از هم آغوشی به قصد ممنوع کرده و قابل توجه شما این کتاب خیلی قبل از اسلام و قرآن این سخنان رو گفته

Rosa

توی تورات هم همین ها رو گفته. و همچنین قرآن.

سینوهه

اینو هیچ پیغمبری نگفت ولی کدوم پیغمبر بهش عمل کرد؟

علی

درود خدا بر پبامبر اسلام و حضرت زردتشت
سلام حمید جان عزیزم شما مگه سوره عصر را نخوندی
قسم به زمان . که انسان هست در زیان .
مگر کسانی که آوردند ایمان ( پندار نیک ) و کارهای نیک انجام دادند ( کردار نیک ) و سفارش به هر چه حق هست نمودند و سفارش به پایداری نمودند ( گفتار نیک )
و ما مسلمانان به دستور خداوند و پیامبرش همه پیامبران را دوست داریم .

کوروش کبیر

به امید ایرانی خالی از تازیها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

علی

به نام خداوند یکتای مهربان دانا واقعا مایه تاسف هست که ایران مورد هجوم عرب های وحشی بیابان نشین و سپس ترکان مغول وحشی بیابان گرد قرار گرفت . در حالی که پیامبر اسلام پیامبر رحمت و دانش بود و همین عرب های وحشی بعد از مرگش سخنان او را سوزاندند و حکومت او را غصب کردند و جانشین او را که همچون خود او مظهر رحمت و دانش بود تضعیف و ترک کردند و هم جانشین او و هم یار همیشه همراه آن دو سلمان پارسی ایرانی از این حمله وحشیانه عرب ها ناراضی بودند. و هنگامی که به… مطالعه بیشتر »

اندیشه نیک

یک نفر خدمتی به ایران و ملت ایران کرد و کارهای قبلیش را جبران کرد که آن شخص دکتر قمشه‌ای بود و هست که قرآن فارسی را چاپ کرد ولی متاسفانه چون حقیقت را روشن کرد ، رژیم چاپ مجدد را ممنوع کرد ، ( چون دیدند که باید بروند سراغ الاغ سواریشون و دیگر دکانی ندارند ) چرا ؟ مگر هر آنچه در کتاب قرآن بوده نگفته ؟ حقیقت تلخ است ؟ دوستان ، بخوانید و بدانید این گوشه ای از هزاران است یعنی مشت نمونه خروار ، بدانید که هزارو چهارصد و پنجاه سال کلاه بر سرمان رفته… مطالعه بیشتر »

Canchesner(آگاهی)

درود به شرفت التماس تفکر این حتی از ماتریکس هم بدتره ، رواج دین جعلی

ناشناس

درود

آیین

به امید ایرانی خالی از نادانان و ابلهان

ارمان

درود بر کوروش و خاندانش درود بر زردشت و تمام زردشتی ها

سامیان

درود بر پارسیان و مرتمان آریانا ,کشور پادشاهان بزرگ, درود بر پوران کوروش ودخترانش که پس از گذشت سه هازار سال, باز آریانا را پاس میدارند و گویشش را چونین.
اه دردا که نمیتوانند با نخش خویش بنگارند نخش پهلوی خویش که از نیای پارسی مانده است که نامش پهلویست
سپاس

بهنام

به نام دی توشو
با عرش سلام و خسته نباشید به امید روزش که دوبار زنان ما وزیر های مفیدی برای جامعه باشند ای کاش من در زمان کوروش در دنیا بودم ای کاش می دیدم که زنان ایرانی چه خدمت های به ایران می کنند راستی از زحمانتون بینهایت متشکریم در جواب دوستمان که می گه زرتشت برای افغانستانه فرهاد جان قبل از فتح علی شاه اینا تمامن برای ایران بود وقسمتی از خاک ایران را نشان می داد که می دانید بر اثر عهد نامه ی پاریس افغانستان و بخشی دیگر از ایران جدا شد

مهمان

زرتشت چند زن داشت؟

Amazon Wolf

یک همسر به نام هووی و یک پسر و سه دختر داشت 🔥

میترا

دقیقا

کامی

من نمیدونم چه کاریه یه عده میان و دوست دارن عقایدشون رو به دیگران تحمیل کنن درود بر زرتشت که تو قلب پیروانشان هست اصلا لزومی نداره کسایی که دینی دیگه دارن بیان و بخوان به ما تحمیل کنن که اشتباه میکنیم اعتقاد هرکسی به خودش مربوطه ما هرچیزی که باید بدونیم رو میدونیم و داریم به چشم میبینیم شما خوبین درود بر زرتشت
پندار نیک
کردار نیک
گفتار نیک

علی

سلام و درود عزیزم کسی تحمیل نکرده همش دعوته تو هر دینی هم . هم ادم خوب هست هم ادم بد شما اصل دین را ببین و کتاب مقدسش و رفتار پیامبرش بعد تصمیم بگیر و انتخاب کن.اختیار داری.اجباری نیست که. البته واقعا من زرتشتیا رو دوست دارم خیلی نجیب هستند و من اهل یزدم دیدم رفتارشون چقد خوبه این سه تا اصلی که گفتی پیامبر اسلام هم گفتن و من واقعا تو مردم زدشتی دیدم ک میخوان اینا رو رعایت کنن منتها حرف ما تو مصادیق این سه تا اصله. شاید قردا یکی بیاد بگه من تشخیص دادم فلان… مطالعه بیشتر »

مهراب

به خشنودی اهورامزدا درود بر دوستان گرامی نظرهایی که دادید برام جالب بوند من به عنوان یه زرتشتی چند نکته رو یاد آور بشم بد نیست . زرتشت پیامبر آریایی متولد آذزبایجان بوده ولی آموزه های دینی خود را از بلخ آغاز کرده پایه و اساس دین زرتشتی پندار (اندیشه) نیک ، گفتار نیک و کردار نیک هست . که همگی میدونیم اگر به این سه اصل عمل کنیم دنیا بهشت میشه در دین زرتشت ما به همه ادیان احترام میذاریم همونطور که کوروش این کار رو کرد و هیچ دینی رو محکوم نمیکنیم و به زور کسی رو مجبور… مطالعه بیشتر »

حسین

سلام میشه به جیمیلم پیام بدین چندتا سوال درمورد اوستا داشتم
ممنون

ابراهیمی

سلام دوست عزیز نظرات شما را اجمالا خواندم وقابل عرض است که اولا ادیان اکثرا از سوی خدایی واحد برای هدایت بشر واز طریق پیامبران بوجود آمده است و اشتراکات فراوانی را دارند و اگر اصل انحراف و تحریف گمراهان نبود نیازی بر دین و پیامبر جدیدی نبود برای مثال قوم یهود هزاران پیامبر را تا زمان حضرت عیسی علیه السلام داشته و ناسپاسی کرده اند تا جاییکه گروهی از آنان تا طلوع خورشید روزانه هفتاد پیامبر را کشته و سپس روز خود را آغاز میکردند یا مسئله حضرت یحیی و زکریا .اینان همه از نتایج عملکرد ببشر است.ودر مورد… مطالعه بیشتر »

Sanam

چطور میشه ازتون در مورد دینتون اطلاعات بگیرم علاقمندم اطلاعاتمو بیشتر کنم

ممل

سلام . با کمال احترام می گم که مطالب داخل این سایت عالی هستند . فقط لطف کنید خود اوستا رو هم بذارین واسه دانلود
شایدم گذاشتین ولی من پیدا نکردم.
سپاس

بهمن سوشیانت

خبر خبر خبردار!!!
به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

(((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

ترجمه دکتر جلیل دوستخواه
و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
iranhistory.dde.ir

انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

زینب

ما کتاب کامل اوستا رو میخوایم تورو خدا بزاریدش خواهش میکنم

مسعود اکبری

درود
به pdf.tarikhema.net مراجعه کنید

زینب

تشکر فراوان داداش

سهیل

ها منم

محمد

پر تناقض هستش

سینا

پس چرا نزاشتی

اُمید
امتیاز :
     

زرتشت ، بنیانگذار دین مگوس ، افتخار ایرانیان اصیل است . در قرآن از دین مجوس به نیکی یاد شده است . من بعنوان یک مسلمان ، از کتاب اوستای کنونی ، دیدگاه های علمی جالبی در شناخت هستی و آفرینش و … دریافتم . واقعا ، زرتشت گرامی ، پیامبر دانا و عجیبی بودند . هرجای این کتاب اوستای کنونی با قرآن سازگاری نداشته باشد ، حتما اشتباه راوی یا نویسنده یا دست اندازی دروغگویان است و باید به قرآن اتکا کرد .

عسل

بادرود فراوان به شمادوست عزیزکاملادرست گفتیدمتاسفانه کسانی بودندوهستند که برای تخریب دین زرتشت متون واحکام غیراخلاقی وعقلانی چاپ میکنن درصورتیکه همچین احکامی درآیین زرتشت نبوده ونخواهدبود؛وخود زرتشتیان عزیز همچنین تحریفاتی را قبول ندارن.

امید

اوستا میگه این زمین گوی سان وقرآن میگه ما زمین را مسطح آفریدیم کدام درسته؟ دهها مورد اینجوری داریم

علی

سلام خدمت همه بزرگوران در قران نیامده زمین مسطح است بلکه فرمود زمین را گسترانیدیم و پهن کردیم و ایاتی ک در قران همانند اوستا به کروی بودن زمین اشاره دارد این است البته با اشاره ادبی : می پیچاند روز را بر شب و شب را بر روز . و واضح است ک شی مسطح را نمیتوان پیچاند بلکه حتما باید کروی باشد تا بتوان ان را پیچاند و مقصود از پیچاندن گرداندن می باشد . و همچنین می فرماید پروردگار مشرق ها و مغرب ها یعنی محلهای فراوان طلوع خورشید و محل های فراوان غروب خورشید و اگر… مطالعه بیشتر »

یاسر

اینستا داری؟اگه داری منو فالو کن لطفا سوال دارم راهنماییم کن yaser13.13

محمد۱

میشه بگی کجای قران از مجوس بدرستی یاد شده ؟

یهود ونصاری ومجوس کثیفترین وبدترین موجودات روی زمینن ،، فقط وفقط خدام دجال ملعون هستن

درود بر عمر فاروق نابود کننده بزرگترین امپراطورای جهان

کوروش

اون عمر عقده و جاه طلبی داشت و مروج دین اسلام با شمیشر شد. کثیفترین یاد نشده بلکه به مغزت خورانده شده که یهود و نصاری و مجوس گنهکار و نجس هستن. اگر ایرانی هستی که به این مزخرفات پشت خواهی کرد اگرنه بهتر دهنت رو ببندی و مزخرفاتی که به خوردت دادن رو با خودت به گور ببری. تو اگر مسلمان بودی همون ایات قران میگه باید پیامبران و کتبشون رو قبول داشته باشی تا مسلمان باشی. اون عمرتون هم شاید امپراطوری ایران رو درهم شکست ولی عقاید و ایرانی بودن ما رو نتوست درهم بشکنه والان هم ما… مطالعه بیشتر »

Hoshider

بنام اهورای پاک و دانا جهان افروز خوب نیک و بینا
با درود . نوشته هایتان بسیار خوب است . با سپاسداری از زحماتتان در صورت امکان دانلود اوستا را در سایت بگذارید
پیروز باشید

محمد

کتاب اوستا هست آیا واقعا

رضا
امتیاز :
     

سلام ببخشین من دنبال کتاب اوستا هستم کجا باید دنبالش بگردم …من ایرانیم تا حالا که طبق قانون ایران من شیعه بودم .ولی خیلی در باره پیامبر زرتشت خوندم و میخام ادامه بدم چون فک میکنم راهش حقه .میخام بیشتر درک کنم تا بتونم برا دینم و باورام .خودم اینبار تصمیم بگیرم .لطفا راهنمایی کنید .

فرزاد

درود
تو اکثر کتاب فروشی ها اوستا موجود هست..اگه مأخذ ومنابع کلی بخواین دانشنامه ایران باستان و تمامی کتاب های هاشم رضی که درود بیکران خداوند بر روحش باد .میشه استفاده کرد.البته بنده ایجوری تحقیق کردم

سعید

ایرانی امروز هر دینی که داشته باشه دین آبا و اجدادی خودش را نباید فراموش کنه. بسیاری از تعالیم ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) مثل اعتقاد به معاد و رستاخیز مردگان و بهشت و جهنم و عالم برزخ و حتی وحی، ریشه در دین زرتشت دارند. این تعالیم در قرون پیش از میلاد وارد دین یهود شدند و سپس به مسیحیت و اسلام هم راه پیدا کردند…

زینب

خانم هایده وقتی از زرتشت چیزی حالیتون نمیشه لطفاpm نزارید و با اعصاب بچه های زرتشتی ما بازی نکن
حالا هم جو گیر نشی بیای بنویسی من خودم عقل کلم و….

محمد

دین زرتشت پوچه وهمش تناقض هستش اهورا واهریمن دوتا از فرزندان شیطان هستن بعد چجوری اهورا خدا شده ؟ خود زرتشت هم یه جن گیر ابلیس پرست بوده ازش پیامبر خدا ساختن کتاب آسمانی هیچ وقت تناقض نداره

علی

سلام محمد از کجا میگی لطفا دلیل بیار من مسلمانم
بعدم این رسم ادب نیست اینجوری مطلب بنویسی

Mamad

عالی

مهدی

اکه اینوطر بوده چرا دین مجوس هم ردیف ادیان دیگر در قرآن است

ارسلان

مثلا ابراهیم نوع دانیال و پیغمبران دیگر آیا اینها چون تو کتاب قرآن آمدن قابل احترام هستش؟ یا شناخته شده تر بگم ….یا چون تو این منطقه عرب نشین بودن توی قرآن اسمشون آمده. دین بودایی برهمایی و زرتشت خیلی کهن هستن و در منطقه عرب نشین نبودن و اسمشان نیامده تو قرآن

ارسلان

اگه بخوام باهات بحث کنم بی احترامی به شعور خودم کردم

ناشناس
امتیاز :
     

به نام اهورا مزدا
درود.وب سایت عالی دارید ممنون اما ای کاش بعضی از مردم ایران پدر ایران زمین را فراموش نمیکردند و دین و ایین ان بزرگ مرد یعنی کوروش کبیر را ادامه میدادند .اری که یکی از دین های خدا پرستی است دین بزرگ زردتشت
درود بر اهورا مزدا
درود بر پیامبرامان زرتشت
درود بر پدر ایران زمین ، کوروش کبیر
درود بر تمام ایرانیان بزرگمرد
بدرود

محمد

اهورا مزدا یک دیو بوده از نوادگان شیطان مثل خدایان هندو ، خدا فقط الله الله الله جله جلاله

میثم

!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

سپهر ساسانی

هزیون میگی پسرم. تو حتی یکبار هم آن کتاب مذکور را نخواندی. جاییکه میگوید: « زمانیکه رومیان بر ایرانیان پیروز بشوند، ما خوشحال میشویم» منظورش از «ما»، همان تازیان مارخوار و اهرمن چهره است. جاییکه میگه: مسیحیان و یهودیان را
بکشید و زنان و دخترانشان را به بردگی بگیرید. تو مثل یک طوطی کورکورانه تقلید میکنی.

از این مارخوار اهرمن‌چهرگان *** ز دانایی و شرم بی‌بهرگان***
نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد *** همی داد خواهند گیتی به باد

علی

درود این مارخوارها یا بهتر بگویم موش خورها! همان عرب های وحشی بت پرستی هستند که بعد از وفات پیامبر اسلام نقاب نفاق از چهره انداختند و به بت پرستی وحشی گری و تجاوز خود برگشتند . و قران این پیشگویی را کرده است افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ایا هنگامی که محمد کشته شد یا وفات کرد برگشتید به گذشته خودتان؟ و اسلام هم مانند همه دین های دیگر تحریف شد بعد از پیامبرش. مگر کسانی که از جانشینان واقعی او پیروی کردند که انها هم خیلی کم تعدادند . و اینکه در این شعر گفته نه… مطالعه بیشتر »

خورشید

چطوری بعد وفات پیامبر قران نوشته شد؟
مگه قرآن به صورت وحی بر پیامبر نازل نشده طی ۲۳ سال!
مگه به غیر از پیامبر به کس دیگه ای هم قرآن وحی میشده؟
عجیبه واقعا

صلوات

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اعراب نه اهرمن هستند نه وحشتناک این دیدگاه نژاد پرستانه شما نسبت به اعراب است. اسلام در جایی نگفته که مسیحیان و یهودیان را بکشید اگر منظور شما جنگ ناو فتوحات پیامبر اکرم (ص)است اون بحثش جداس و نیاز به مطالعه دارد. بله پیامبر در مدت زمانی که مسئولیت رسالت داشتند جنگ هایی رو با یهودیان، کفار،و…. داشتند اما این جنگ ها بی دلیل نبود بلکه آغازگر تمام این فتنه ها خود یهودیان و کفار بودند برای مثال قزوه بنی قرظه و غزوه بنی نضیر که جنگ های است که با یهودیان صورت گرفته… مطالعه بیشتر »

علی

سلام عزیزم از کجا میگی لطفا مستند بگو

خورشید

بعد اون وقت میشه درباره این خدایی که انقدر متعصبانه میپرستیش یکم توضیح بدی تا بشناسیمش؟!
شرط میبندم اصلا نمیدونی داری کی یا چی رو میپرستی!
واقعا تاسف آوره…

محمد

درود اهورا مزدا بر شما باد

بهمن سوشیانت

خبر خبر خبردار!!!
به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

(((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

ترجمه د کتر جلیل دوستخواه
و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
iranhistory.dde.ir

انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

sima

متشکرم

omid

مرز مزدایی
نوشتگاه ویژه ی ایران شناسی
omidataeifard.blogspot.com

ایلین

سلام تشکر میکنم از مطالبی که گذاشته بودید

آریامن

با درود فراوان.من برای دانلود کتاب مقدس اوستا وارد سایت شما شدم اما همه چیز دیدم غیر از چیزی که به دنبالش بودم.حداقل تیترتان را عوض کنید و به وقت دیگران ارزش قایل شوید.متشکرم.

فتانه

عالی بود واقعا ممنون

لیانا
امتیاز :
     

درود اهورا مزدا بر شما فرزندان پاک ایران،خیلی دلگرم شدم دیدگاه هایان را خواندم.
قهرمان و الگوی من کوروش کبیر پدر ایران زمین.
گفتار نیک،پندار نیک،کردار نیک…بدرود

محمد فرشیدی

سلام زمانی که به دنیا امدم پدر ومادرم نامم را محمد و… حالا که سنم بالا رفته می بینم که در شناسنامه ام مسلمان و شیعه نوشته اند ولی خودم دوست دارم نامم ایرانی دینم زرتشت باشد این چه رفتار زشت و ناپسندی است که دین مرا هم کسی دیگر برایم انتخاب کرده است و در اولین فرصت اگر بتوانم دین خود را تغییر خواهم داد و ضمنا قلبا دوست دارم یک زرتشتی باشم

جواد

درود بر زرتشتیان یک راهنمای کنید من میخوام زرتشتی شوم باید چه کار کنم

سیندرلا

عالد بود……

فرهاد نور

سلام برشما دوست محترم.سپاس از شما ولی میخاستم بگویم شخص زردشت در شهر بلخ امروزی افغانستان ظهور کرد و این شاه کار را انجام داد پس این مدنیت اوستایی مربوط باختر بوده نه تنها ایران امروزی.

سپاس 🙂

سپهر ساسانی

درباره زادگاه زرتشت اطلاعات دقیقی در دست نیست. برخی میگویند در بلخ بدنیا آمده. عده زیادی در ایران میگویند در شهر ری به دنیا آمده که بسیار محتمل است. برخی میگویند در خوراران (خوراسان) بوده. برخی میگویند آذرآبادگان و برخی دیگر میگویند بخش کردستان. هرکسی چیزی میگوید.

بهمن سوشيانت

انییییییییییی …… اوستا……… دانلود ………توروخدا …….مردم ………کشتی !!!

علی

درود وسپاس بر اهورا مزدا
دوستان من هم به نوبی خویش بر شما درود می فرستم به امید روزی که همه پیش پا هم دیگر اهورایی باشیم.

فرزاد
امتیاز :
     

درود
دم از سیر این دیر دیرنه زن
صلائی به شاهان پیشنه زن

محقق

اما در مورد جشن هایی مثل مهرگان و سده و نوروز و .. .
خب در اینجا تکلیف جشن‌ها و آیین‌های دیگر نیز معلوم می‌شود.
نهایت چیزی که بتوانیم اثبات کنیم این است که آیین‌هایی مانند مهرگان و سده به قبل از اسلام باز می‌گردند و رسومی ایرانی‌اند. اما مگر قبل از اسلام تنها زرتشتی ها در ایران زندگی می‌کرده‌اند؟! زرتشتی‌ها نیز مانند دیگران به آن رسوم پایبند بوده‌اند.

Kaveh Sina

اعراب مسلمان، هیچ زمانی به ایران بزرگ حمله نکردند که برما غالب بشن. تمام این افسانه ها درنام تاریخ توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها به ما خورانده شده. خود اسلام از آیین بزرگ زرتشت کپی و توسط استعمارگران که تاریخ ممالک دنیا رو ازخود ملل بیشتر میدونن تا استعمار و غارتشون کنند، بوجود آوردن. جاودان خداوندان ایران👑👑👑👑👑👑👑

بهمن سوشيانت

برادر انی جان
اوستا چی شد بالاخره میزاریش واسه دانلود یا خودم دست به کار شم پی دی افش کنم!! شوخی کردم بزار دیگه

مهمان

اصلا چقدر از اوستا سروده زرتشته؟ ایا این مقدر برای امروزه کافیه ؟ چه زمانی نوشته شده ؟ چند سال فقط سینه به سینه رد و بدل می شده ؟ زبان اوستایی چه زمانی منحل شده ؟ برای تفسیر اوستا به کجا باید مراجعه کرد

علی

منابع و سند تون رو بفرمایید. همین پیامبری که شما به او توهین میکنی به هیچ کس توهین نکرده. کلمات شما هم نشون میده که قصد نظر یا بحث علمی ندارید و دارید بی ادبی می کنید.شما درانتخاب دین و آیین خود آزادید.همانطور که ادیان مختلفی در ایران زندگی میکنند. اما اجازه ندارید به هیچ دینی اهانت کنید.هیچ ایرانی اصیل به هموطنش توهین نمیکنه. لطفا یک بار قرآن رو از اول تا آخر همراه با معنا بخوانید. اوستا را هم کامل بخوانید. درود وسلام خدا بر رسول الله و خاندان پاک ومطهرش

ناشناس

درود و ستایش وسپاس اهورامزدا راست

یاس

ما ایرانیها اوستا و پیامبرش را از قوم کرد دزدیده ام. اگر مطالعه دقیقی روی این قضیه انجام دهیم به روشنی خواهیم دید که کتاب اوستای قدیم به زبان کردی کرمانجی نوشته شده. اگر زردشت و اوستا دین ایران و پارسیان است. چرا کتابش به زبان کرمانجی است. ما پارسیان از بی صاحب شدن این کتاب و این مذهب خود را صاحب آن کرده ایم. و دلخوش به این سرقت فرهنگی و مذهبی هستیم. همچنین مادها که اقوام کرد بوده اند دینشان زردشتی بوده.و همین روستای هورمان کردستان مرکز اهورا مزدا بوده که به همین نام گذاشته اند. دین زردشت… مطالعه بیشتر »

خورشید

سلام شما به کرد کرمانج اشاره کردید و در انتها حرفتون به کردستان!
باید خدمتتون عرض کنم من اصلیتم کرد کرمانج هست و فقط مختص خراسان رضوی میشود و کرد های کرمانج درواقع هیچ ارتباطی با کرد های کردستان چه از نظر زبان و فرهنگ و رسوم و اصل و نسب ندارند!
همونطور که اگر دقت کنید بعضی ها زادگاه زرتشت رو به خراسان ربط دادن…

جان

ببخشید عزیزان با بی احترامی به آیین هر قومی خودتان کلام زرتشت را زیر سوال می‌برید اولا پیامبر اسلام ایرانی الاصل تو بین یارانش فقط یک ایرانی رو جز اهل بیت قرار داده بعد هم اسلام مخالف برده داریه

ghassem

درود من برتمام زردشتیان وطنم ایران وتمام مرددمان نیک اندیش دیگر ادیان آقای بایزید لطف کنید تا از چیزی اطمینان کامل ندارید حرف نزنید همه این چیزایی هم که گفتی دروغ محضه البته خودت هم میدونی فقط خواستی چیزی گفته باشی

عمادی

باسلام ودرود بر همه پیامبران از حضرت آدم تا محمد رسول الله که بگفته خود پیامبران آخرین وکاملترین دین را به دنیا عرضه کرده است .بنظر من همانطور که یک دانشجو بدنبال کتابهای علمی تر و پر بارتر از هر منبع علمی جهان است ماهم باید بدنبال کاملترین دین یعنی دین محمد رسول الله باشیم وگرنه همه دینها در زمان خود بی بدیل وبی نظیر بوده اند.اما نیاز بشر امروز با دینی غیر از دین اسلام رفع نخواهد شد بشرطیکه دین را بطور کامل شناخته و به آن عمل کنیم.

لیلا

شما منتظر حمله افراطیها باش

دنی

درود
دین اسلام چه ویژگی برتری نسبت به یهودیت یا بهدینی یا مهر پرستی داره که شما انسانهارو ملزم به عمل به اون میدونید؟!!!

علی

شما قران را خوندید ؟
شما مطالعه داشتید درباره اسلام؟
ما کسی رو ملزم نمیدونیم ما فقط شمارا دعوت میکنیم شما هم اگ خواستید اسلام رو انتخاب کنید باید دربارش مطالعه کنید

ناشناس

متاسفم برای کسایی که خدا رو نشناخته در باره پیامبرانش نظر میدن انشاالله همگی عاقبت بخیر بشیم

محقق

سلام خدمت کاربران. نظراتتون رو خوندم. ولی خب به عنوان یک محقق گفتم در مورد مطلبی از یکی از استادا کامنتی بگذارم. بیاید در این مورد حرف بزنیم که معروف است به جشن چهارشنبه‌سوری به دلیل اینکه رکن اصلی آن آتش است، به زرتشتی‌ها تعلق دارد. آیا این تلقی درست است؟ اما جواب : زرتشتی‌ها به آتش خیلی احترام می‌گذارند. اما روشن کردن آتش در وسط کوچه و خیابان و از روی آن پریدن نه تنها احترام به آن نیست بلکه یقینا نوعی بی‌احترامی به آن است. مثلاً اگر کسی کتابی مقدس را وسط کوچه روی زمین بگذارد و از روی آن… مطالعه بیشتر »

ایرانی ناشناس

چقدر نظر ها جاهلانه هست. اوج بیسوادی و عقب ماندگی ایرانی ها رو میشه دید. تو بحث مذهبی گیر کردن.

سجاد

باسلام اینکه زرتشت پیامبروفرستاده ی خدابوده شکی نیست ولی دین زرتشت دچارتغییرات وانحرافات بزرگی شد وتومتنم نوشته سه چهارم.کتاب اوستاگم شده واونهاییم که مونده معلوم نیست راسته دروغه انحرافات دین زرتشت روتوکتابهای خودمون میتونین مطالعه کنین که چه افتضاحی بوده درضمن دین زرتشت درزمان فعلی پاسخگوی نمیتونسته باشه چون دین ابتداعی بوده همه پیامبران الهی برای ظهورحضرت محمد ص بشارت دادن اگه قراربودهرکس دین خودشوداشته باشه امریکاکه اکثرامسیحین ویااروپابایدمیگفتن مسیح فلسطینیه وقبولش نمیکردن یک انسان عاقل وغیرنژادپرست حق روقبول میکنه اگرچه ازاونوردنیاباشه دینهای دیگه درمقابل دین اسلام درسطح مبتداهستن کل ادیانهای دیگرومطالعه کنی نمیتونی یه زیارت به مانندمثلاجامعه ی کبیره… مطالعه بیشتر »

shahin

سلام درود بر تمام انسان های عاقل و متفکر مخصوصاً زرتشتی های عزیز خدا به انسان عقل داده تا بتونه خوب از بد تشخیص‌ بده منو شما هم که بچه نیستیم پندار نیک گفتار نیک کردار نیک داشته باشی دیگه به خزعبلات اسلام گوش نمیکنی

هایده کلالی

سلاممممممممم همه خوبیددددددددددددددددد
میدانید زرتشت چه گفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولا من هم نمیدانم شما اگر میدانید بگید تا من هم بدونم

said

همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم

لیلا

واقعا
کدوم دانشگاهها؟!

محمد

برو بابا، زرتشتی ها وهندوها دو شاخه یه درختن با داستان های افسانه ایشان چیو میخوان ثابت کنن، قرآن همه چیز ثابت کرده وتمام اینا رو رد کرده شیطان لعین هم بدجوری تسخیر کرده شمارو

مهرزاد

تو‌قران میگه با برده ها مدارا کنید این یعنی با برده داری مخالف نیست در حالی که کوروش کبیر با برده داری مخالف بود

علی

وقتی قبول کردی یک کتاب از جانب خداست باید همه چیش راقبول کنی
مثلا فرض کن خدا دستور بده اگ یک عرب وحشی بی دلیل به تو و خونوادت حمله کنه و تو و خونوادت بر اون پیروز بشید تو اون رابرده خودت کنی این خوب نیست؟! و این تاوان اون تجاوز و حمله بی دلیلش باشه این خوب نیست؟
خب برده داری هم یک مدل مجازاته به نفع اونی که باخداست. این کجاش بده؟

said

همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم .

دخت كوروش

زرتشت(سلام اهورا مزدا بر ایشان باد)همواره کردار نیک،گفتار نیک و رفتار نیک را بر ما گوشزد میکردند….که شما هیچ کدوم از اینها رو ندارید،پس همون بهتر که ندونید

محمد

ازدواج با دختر خود وخواهر خود کجاش کردار نیک هست ؟ واقعا قلب های بعضی ها مهر کوردلی خورده وهیچی نمیفهمن بجز جهل خودشون،
وسلام علی من اتبع الهدی

فرزند کوروش کبیر و زرتشنی

بهتر از اماما پیامبران که هر کدوم ۱۰۰ تا زن داشتن پیامبر پیر خرفت با یه دختر ۹ ساله ازدواج کرد مگه کور کردی نادون برو گمشو بردگی همون عربا رو بکن عربایی که به ایران حمله کردن دختر زنارو کشتن فرستادن کشواری عربی برا بردگی مخلص همه زرتشتیا بدرود

اهورا

زرتشت چند تا زن داشته؟؟؟؟؟؟

صلوات

سلام علیکم

این چرندیاتی که عرض کردی و فقط از دور و بر شنیدی بزار کنار بیا این مطالب با اسناد معتبر بخونی تا متوجه بشید رسول گرامی اسلام(ص),با جناب عایشه در سن نه سالگی ازدواج نکردن

به دلیل کثرت متن این آدرس سایت برای مطالعه

https://hawzah.net/fa/Question/View/2550/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%22%D8%B5%22-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

mahland

بابا محمد احمق بودن هم حدی داره کجا گفته با محارم ازدواج کنن؟! شما بیار منبعت رو نشون بده بعد همش دربارش شر بگو اگر منظور شما اون شاه های قدیمه که این کار رو می کردن اونها با ایمان نبودن برای جلو گیری از دست رفتن ثروت در خاندانشون ( کلا یه کار با میل دنیوی بوده و نه اخروی و دینی ) و با فشار بسیار نزدیکان وخاندان اینکار رو مجبور بودن انجام بدن نه از سر میل و هیچ سفارش کتاب دینی در ایران تنها هم نبوده در اکثر کشورها در ادوار مختلف بوده مثلا در مصر… مطالعه بیشتر »

علی

سلام اهورامزدا بر زرتشت میشه بفرمایید شما که میدونید این سه تا چیه
برای منم بگید من نمیدونم کردار نیک چیه و گفتار نیک چیه و رفتار نیک چیه؟
الان اکثر اینایی که اینجا جواب هم میدن از دست همدیگه ناراحتن و گفتار هم دیگه را قبول ندارن
و همشونم اعتقاد دارن گفتارشون نیکه! پس چرا از گفتار هم دیگه ناراحت میشن و گفتار هم را قوبل ندارن؟

بایزید

درود- یکی به این هایده خانم کلالی بگه که ((عطر آنست که ببوید)) .در امریکا نه تنها رشته زرتشت شناسی در دانشگاها وجوددارد بلکه رشته های میمون وکرگدن وگاوشناسی و……خیلی رشته ها وجودداشته وتدریس می شوند پس باید گاوها ومیمون ها و..مباهات نمایند؟؟؟ هایده خانم بدانید اون امریکایی های زبل ((ازدواج با محارم برخی ها را هم بررسی میکنند )) کما اینکه شما نگفتید……یاچندین واحد درسی دارند که مشخص میکنه چطوری شاهنشاه ایران زنان ودخترانش را به اردوگاه جوانک منگ مقدونی یعنی الکساندر وبه قول شما اسکندر گجستگ فرستاده وخواهان ترک مخاصمه شد گرچه این هدایا در تصمیم مهاجم تاثیری… مطالعه بیشتر »

مهمان

اصلا ایا پیامبر ایرانیان باستان زرتشت بوده یا پیامبری دیگر و زرتشت پیامبر دروغین است ؟ محل تولدش دقیقا مشخص نیست و همچنین سال تولدش و در مورد کتاب اوستا هم که بحث های بسیار است- ایا بهتر نیست که به جای زرتشت دین حنیف اسلام را انتخاب کنیم که هم تاریخش و هم کتابش و دستورات کامل برای تک تک لحظات زندگی دارد ؟

شاهرخ

دین عرب ها به ما ایرانیان هیچ ربطی نداره .. شما نسلتون عربه ک این حرف رو میزنید .. تاریخ جنگ های سرزمین آریایی و اعراب را بخوانید بعد حرف از اسلام بزنید

علی

ببینید آقا شاهرخ گرامی بحث دین و هر مکتب آسمانی یا زمینی بحثی جدا از نژاد و زبان است. برای مثال دین مسیحیت که در خاورمیانه به وجود آمد امروزه در شیلی و آرژانتین هم طرفداران و پیروان بسیار زیادی دارد و یا از مکاتب زمینی؛ جناب آقای مارکس اهل آلمان بود درحالی که افکار او را کشورهای مارکسیست مثل چین کوبا و روسیه پذیرفتند یا دین بودا از هند سربرآورد اما در ژاپن پیروان فراوانی دارد اصلاً نباید مسئله اندیشه را با نژاد وقوم و زبان قاطی کرد به امید سعادت همه انواع بشر. آدمی اگر کمی مطالعه کند… مطالعه بیشتر »