ازدواج با محارم در دین زرتشتی

با موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشتی بیشتر اشنا شوید

نقد یادداشت رضا مرادی غیاث آبادی توسط دکتر علیرضا شاهپور شهبازی را از اینجا دانلود کنید
انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.

رضا مرادی غیاث آبادی | در متون پهلوی و متون فقهی دین زرتشتی اصطلاحی به نام «خویدوده» دیده می‌شود که اغلب دانشمندان و پژوهشگران دین زرتشتی و مترجمان پهلوی آنرا به معنای «ازدواج با محارم/ ازدواج با نزدیکان» گرفته‌اند  در باره خویدوده از جمله در کتاب‌های زرتشتی «روایت پهلوی»، «مینوی خرد»، «روایت آذرفرنبغ فرخزادان»، «ارداویراف‌نامه»، «دینکرد»، «دادستان دینی»، «روایات داراب هرمزد» و «زادسپرم» سخن رفته است. به موجب این متون، خویدوده پدر و دختر، خویدوه مادر و پسر، و خویدوده برادر و خواهر از شایسته‌ترین و مهمترین دستورات دینی زرتشتی و بزرگ‌ترین ثواب‌ها است که اجرای آن موجب رسیدن سریع‌تر به بهشت، و اختلال در اجرای آن جزو بزرگترین گناهان دانسته می‌شده است (مینوی خرد، بخش ۳۵ و ۳۶؛ روایت پهلوی، فصل هشتم).

آذرفرنبغ (موبد بزرگ زرتشتی) در فصل هشتادم از کتاب سوم دینکرد، خویدوده را سنتی برگرفته از آمیزش اهورامزدا با دخترش سپندارمذ می‌داند که مشی و مشیانه (نخستین آدمیان و نخستین برادر و خواهر) آنرا ادامه دادند تا به نسل همه مردمان گیتی برسد. او هرگونه آمیزش به غیر از روش خویدوده را با آمیزش گرگ و سگ، و آمیزش اسب و خر مقایسه می‌کند که محصول جفت‌گیری آنها از نظر نژادی پست و فرومایه خواهد شد. این نکته‌ای است که مورد توجه و تأکید زادسپرم (پیشوای بزرگ زرتشتیان) نیز قرار گرفته و در بخش بیست و ششم کتاب گزیده‌های زادسپرم، خویدوده را موجب تولید نسل پاک دانسته است.

آذرفرنبغ هر کس را که با خویدوده مخالفت ورزد و آنرا سبک بشمارد، از تبار دیوان و دشمنان مردم می‌داند. . او همچنین در پاسخ به مخالفان خویدوده و برای توجیه و تبلیغ دینی و ذکر محاسن آن، یادآور شده است که آیا بهتر نیست اگر زخمی در آلت مادر یا خواهر یا دختر وجود داشته باشد، پدر یا پسر یا برادر آنرا ببینند و بر آن دست برند و مرهم نهند؟

در فصل هشتم از متن «روایت پهلوی» برای تشویق مردم به اجرای خویدوده چنین توجیهی را آورده‌اند که اهورامزدا به زرتشت دستور اجرای خویدوده را می‌دهد و می‌گوید این کاری است که من با دخترم سپندارمذ انجام دادم و مشی نیز با مشیانه انجام داد.

در فصل ۸۶ از متن پهلوی ارداویراف‌نامه به زنان هشدار داده شده است که چنانچه از خویدوده خودداری کنند و آنرا سبک بشمارند، وارد دوزخ خواهند شد و در آنجا مارهای بزرگی وارد اندام تناسلی‌اشان خواهد شد و از دهانشان بیرون خواهد آمد.

به موجب فتوای بیستم از مجموعه فتاوی موجود در کتاب «روایت آذرفرنبغ فرخزادان» اگر دختر یا خواهر مردی به خویدوده با او رضایت و موافقت نداشته باشند، مرد می‌تواند از زور استفاده کند و زن را وادار به اینکار کند.

چنین تهدیدهایی نشانه آنست که عموم مردم از این دستور دینی رویگردان بوده‌اند و موبدان می‌کوشیده‌اند تا با نسبت دادن خویدوده به اهورامزدا و زرتشت و بیان تشویق از یکسو و تهدید از سویی دیگر، مردم را وادار به انجام آن کار کنند. نشانه دیگری از رویگردانی مردم این است که در پایان بخش هشتم از کتاب روایت پهلوی، زرتشت به اهورامزدا می‌گوید: «این کار سخت و دشواری است و چگونه می‌توانم خویدوده را در میان مردم رواج دهم؟» و اهورامزدا جواب می‌دهد: «به چشم من نیز چنین است، اما وقتی کردار نیک باشد، نباید دشوار و سخت باشد. به خویدوده کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن».

اما نکته‌ای که نگارنده قصد دارد آنرا در این گفتار پیش بکشد، اینست که با توجه به برخی شواهد، به نظر می‌رسد که منظور از خویدوده منحصراً «ازدواج با محارم» نیست و معنای «همخوابگی با محارم» را نیز می‌دهد. چه به شکل ازدواج باشد و چه به شکل هم‌بستری‌‌های موردی یا مکرر. به این عبارت‌ها که در فصل هشتم کتاب روایت پهلوی آمده است، توجه کنیم و ببینیم آیا این توصیه‌های دینی مفهوم «ازدواج» را می‌رساند یا مفهوم «همخوابگی» را:

«اگر مردی یک خویدوده با مادر و یکی نیز با دخترش کند، آنکه با مادر بوده، برتر از دختر است». «اگر با دختر و خواهرش خویدوده کرده باشد، آنکه با دختر بوده، برتر از آنست که با خواهر بوده باشد». «اگر پدری با دختر حلال‌زاده و تنی خودش خویدوده کند، برتر است؛ اما اگر با دختر نامشروع خودش که محصول آمیزش با زن دیگران بوده باشد، خویدوده کند، باز هم ثواب می‌برد». «روزی جمشید با خواهرش جمک بخوابید و از ثواب این همخوابگی بسیاری از دیوان بشکستند و بمردند». «اهورامزدا به زرتشت گفت که خویدوده بهترین و برترین کارها است. کسی که یکبار نزدیکی کند، هزار دیو می‌میرد؛ اگر دوبار نزدیکی کند، دو هزار دیو می‌میرد؛ اگر سه بار نزدیکی کند، سه هزار دیو می‌میرد؛ اگر چهار بار نزدیکی کند، مرد و زن رستگار خواهند شد». «پسر به مادر و پدر به دختر و برادر به خواهر باید بگوید که تن خود را برای آمیزش کردن به من بده تا اهورامزدا را خشنود کنیم و جای نیکی در بهشت بیابیم».

عبارات بالا و بخصوص انجام چندین باره خویدوده توسط یک شخص بر روی مادر و خواهر و دختر خود، نشان می‌دهد که منظور از خویدوده در دین بهی زرتشتی «ازدواج با محارم» نیست، بلکه «همخوابگی و آمیزش با محارم» است.

منابع

آذرفرنبغ پسر فرخزاد، دینکرد، ترجمه فریدون فضیلت، کتاب سوم، جلد یکم، تهران، ۱۳۸۱، صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲.
ارداویراف‌نامه، ترجمه به فرانسه از فیلیپ ژینیو، ترجمه به فارسی از ژاله آموزگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲، صفحه ۹۱.
روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه حسن رضائی باغ‌بیدی، تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۱۶٫
روایت پهوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، ۱۳۹۰، صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۹.
زادسپرم، گزیده‌های زادسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهران، ۱۳۶۶، صفحه ۳۷.
مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۵۰ تا ۵۲.

نظر ابوریحان بیرونى در مورد ازدواج و محارم

 

ابوریحان بیرونى مى گوید: درباره نکاح مادر که به زرتشتى ها نسبت مى دهند، از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که : زرتشت این عمل را تشریع نکرده و چون گشتاسب ، خردمندان و سالخوردگان کشور خود را براى گفتگو با زرتشت در مجلسى گردآورد، یکى از پرسشها این بود که : اگر مردى با مادر خود در حال اضطرار و جهالت و ترس از انقطاع نسل ، بسر برد، باید چه بکند؟ زرتشت بگفت که باید با او هم بستر شود تا انسان و نسل او باقى باشد.

 

سنت ازدواج با محارم

 

مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است . اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است . از آنجا که ازدواج با محارم با طبع فطرى انسان سازگار نبوده ، مذهب عامل توجیه این سنت گردیده است . منابع تاریخى نشان مى دهند که سنت ازدواج با محارم در برخى سلسله هاى سلطنتى ایران باستان رواج داشته است .

در ((دینکرت )) یکى از بخشهاى ((اوستا)) اصطلاح ((نزد پیوند)) به معناى ((پیوند با نزدیکان )) گرفته شده است و به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره کرده اند. در متون مذهبى پهلوى آمده است که ازدواج با هفت خواهر لازمه معراج بوده است .

 

نظر یک محقق آلمانى در مورد ازدواج با محارم

یک محقق آلمانى مى گوید اهتمام در پاکى اصل و نسب و خون و نژاد یکى از صفات بارز جامعه ایرانى بشمار مى رفت ؛ تا آنجا که ازدواج با محارم را جایز مى شمردند. این گونه پیوند را ((خویدوگدس )) یا ((خوایت ودث )) مى خواندند. این رسم از قدیم معمول بود. حتى در دوره هخامنشیان نیز انجام مى شد. کمبوجیه با دو خواهر خود ازدواج کرد داریوش نیز خواهرش را به زنى گرفت .

اردشیر با دو دختر خود و داریوش ‍ سوم نیز با دختر خود ازدواج کرد. هر چند که معناى لفظ خوادت ودث در اوستا نیامده و موجود نیست ، ولى در نسکهاى مفقوده ، مراد از آن ازدواج با محارم بوده است . در ((بغ نسک )) ۶ و ۷ اشاره به این معنى شده است . ازدواج برادر با خواهر بوسیله ((فره ایزدى )) روشن مى شود و دیوان را به دور مى راند.

 

نظر مفسرین در مورد ازدواج با محارم

 

((نرسى بزرگمهر)) مفسر ادعا کرده است که ((خویدوگدس )) معاصى کبیره را محو مى کند. این مطلب در شایشت نى و شایشت ۸ و ۱۸ آمده است . در کتب دوره ساسانى و ادوار بعد به این موضوع اعتراف شده است . این دیصان نیز اعتراف کرده که او خود با خواهرش ازدواج کرده است . ((بهرام چوبین )) با خواهرش ((گردیک )) ازدواج کرد. ((مهران گنشسب )) خواهرش را به زنى گرفت .

او مدعى بود که خویدوگدس معاصى کبیره را محو مى کند. مترجم کتاب کریستن سن مى ویدگ یا اصلا در شریعت زرتشتى چنین رسمى نبوده ؛ و اگر بوده ، اختصاص به فرقه خاصى داشته ؛ و در غیر این صورت که اصل مطلب را در دین زرتشت ثابت بدانیم ک این از فروع مباحث فقهاء بشمار مى آمده که اگر هم به آن عمل شده ، بسیار نادر الوقوع بوده است .

او در رد سخنان کریستن سن مى گوید که مؤ لف با اسناد به نسکهاى مفقوده از روى خلاصه دینکرت که دو قرن بعد از اسلام نوشته شده ، چنین ادعاهائى کرده است . آنچه را مورخان مسیحى در این باب نوشته اند، ممکن است در مورد یکى از فرقه هاى زرتشتى باشد و عیسویان از روى تعصب این مطلب را به همه ایرانیان نسبت داده اند.

چنان که در کتب فقهى اسلام نام مجوسى آمده که یکى از طوایف زرتشتى است و در ((شرح لمعه )) و کتاب ((ریاض )) در باب ((میراث مجوس )) آمده که ((امام على بن ابیطالب (علیه السلام ): کان یورث المجوس اذا تزوج بامه و ابنته ؛ من جهه انها امه و انها زوجه .)) و نیز شیخ مفید و شیخ طوسى روایتى نقل کرده اند که شخصى نزد حضرت صادق (علیه السلام ) زبان به دشنام مجوسى گشود که آنان با محارم خود ازدواج مى کنند. حضرت فرمود: اما علمت ان ذالک عندهم هو النکاح ، و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح ، فنکاحهم جایز و ان کان قوم دانوا بشیئى یلزمهم حکمه .

 

ازدواج با محارم در دوره ساسانیان

اگر چه در نزد مسلمانان ، همه زرتشتیان ، به اعتبار تسمیه کل بر جزئ، مجوس خوانده مى شوند، ولى ممکن است که در اینجا اشاره بر همان طایفه خاص از زرتشتیان باشد که در قدیم مجوس گفته مى شده اند. از طرفى هر کجا که نص در کار نبادش ، فقها به تجزیه و تحلیل آن مى پردازند، و این مسئله در عصر ساسانى از مسائل فقهى بوده است .

از دیگر طرف ، بر فرض ‍ عملى شدن این مسئله ، آن چنان نادر الوقوع بوده که جز چند مورد، بیشتر در تاریخ دیده نمى شود. کریستن سن مستشرق آلمانى مى گوید: با وجود اسناد معتبرى که در منابع زرتشتى و کتب بیگانگان معاصر دوره ساسانى دیده مى شود، کوششى که بعضى از پارسیان جدید براى انکار این عمل (ازدواج با محارم ) مى کنند، بى اساس و سبکسرانه است .

نظر محققین در مورد ازدواج با محارم

یک محقق مشهور ایرانى مى گوید: چیزى که از اسناد آن زمان به دست مى آید و با همه هیاهوى جاهلانه اى که اخیرا بپا کرده اند از بدیهیات تمدن آن دوران است ، نکاح با محارم درجه اول است که معمول و متعارف بوده است .. مورخان یونانى تصریح کرده اند که در دوره هخامنشى ، مغ ‌ها ما مادرانشان ازدواج مى کرده اند. در دوره اشکانى نیز این رسم معمول بوده است .

برخى از شاهان اشکانى با محارم خویش ازدواج مى کرده اند. علت روانى این رسم این بوده که ازدواج با محارم تنها راه حفظ اصالت نژاد و طهارت خون شناخته مى شده است . مورخان اسلامى نیز بر این سنت تصریح کرده اند. یعقوبى مورخ ایرانى مسلمان از ازدواج ایرانیان باستان با مادران و خواهران و دختران شان یاد مى کند که این کار را نوعى صله رحم و عبادت مى دانسته اند. گویا عیسویان ایرانى نیز تحت تاءثیر زرتشتیان علیرغم مخالفت با دین شان با اقارب خود ازدواج مى کرده اند.

نظر اسلام در مورد ازدواج با محارم

در صدر اسلام ، ازدواج با محارم در میان زرتشتیان امر رایجى بوده است ، لذا مورد سرزنش مسلمانان قرار مى گرفته اند. در این زمینه روایاتى در منابع شیعى دیده مى شود که حکایت از برخورد مسلمانان با زرتشتیان و رهنمودهاى امامان شیعه را در خود دارد. فقهاء شیعه و سنى (عرب و عجم ) در ابواب گوناگون فقه این بحث را به عنوان مسئله اى که در خارج مصداق دارد، مورد بحث قرار داده اند. شیخ طوسى در کتاب مشهور ((الخلاف )) به این مسئله پرداخته است .

رد ازدواج با محارم توسط مقام مذهبی زرتشتیان

اخیرا یک مقام مذهبى زرتشتى کلیه اتهامات از این قبیل را که نسبت به دین زرتشت و زرتشتیان روا داشته اند، پاسخ گفته است و ریشه چنین اتهاماتى را متوجه مورخ مشهور یونانى ((هرودوت )) کرده است

 

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

 

آیا ازدواج با محارم در آئین زرتشت وجود دارد؟ یا این نسبت ، تهمت است ؟


دفاعیه یکى از روحانیون زرتشتى


در این جهت اطلاع خوانندگان ، نظر جناب آقاى موبد اردشیر آذرگشسب را که یکى از روحانیون آئین زرتشت است ، و هم اکنون ریاست و رهبرى زرتشتیان ایران را بر عهده دارد، در اینجا مى آوریم ، تا موضوع ازدواج با محارم در کیش زرتشتیان روشن گردد.
آقاى اردشیر مى گوید:((یکى از اتهاماتى که به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیکان است که از سوى دشمنان ایران و افرادى که از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاکان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتکاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان که با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنکه خاک پاک ایران لگدکوب سم ستوران اعراب گردید،  اینان نیز تا آنجا که توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا کردن واژه اوستائى ((فیتودت ))به خیال خودشان به این موضوع – تهمت – صحه گذاشتند، و ما اینک مى کوشیم تا به این تهمت ناروا که پایه و اساسى ندارد با عقل و مطق جواب گوئیم و براى اینکه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد، نخست از انواع پیوند زناشوئى با نزدیکان پرداخته به تهمت هاى وارده یکى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، سپس واژه اوستائى ((فیتودت ))را ترجمه و تفسیر مى نمائیم ، و در پایان شمه اى را درباره شیوع ازدواج با محارم میان دیگر اقوام باستانى بیان نمود و با جمع بندى مطالب گفته شده ، به این موضوع پایان مى دهیم :

 

رد موضوع زناشوئى با محارم و نزدیکان توسط جناب موبد اردشیر آذرگشسب


جناب موبد اردشیر آذرگشسب که یکى از روحانیون آئین زرتشتیان است ، در رابطه با عنوان فوق مى گوید: ((راجع به اتهام بى اساس زناشوئى با نزدیکان که به ایرانیان باستان نسبت داده اند، در وهله اول یونانى ها بودند که بخاطر دشمنى با ایرانیان ، به آنان چنین تهمتى بستند، و کارهاى سه تن از پادشاهان را مستمسک این نسبت قرار داده اند. حال ما این قضیه را تعقیب مى کنیم تا ببینیم اصل داستان در مورد این افراد چگونه بوده است ؟
۱ – ازداج کامبوزیا با خواهر خود:
((نخستین نویسنده اى که راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت ۴۸۴-۴۰۹ پیش از میلاد است . این نویسنده شرح قضیه را در کتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى که کامبوزیا مرتکب شد، کشتن خواهرش بود که او را به مصر آورده و با او مانند یک زن زندگى مى کرد، گرچه او خواهرش بود و از یک پدر و مادر. طرز ازدواج آنها بدین طریق بود که پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى کامبوزیا که عاشق خواهرش شده بود، با اینکه مى دانست که این کار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى کرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین کشور را بررسى کنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند که در کلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند که خواهر را بر برادر حلال کند، ولى قانونى وجود دارد که مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جاه عمل بپوشاند.
((آنچه از این نوشته بدست مى آید این است که در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه کشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یک تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر که بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.
۲ – ازدواج اردشیر دوم با دختر خود:
((نخستین نویسنده یونانى که به این موضوع اشاره نموده ((کتزیاس )) است که در سال ۴۴۰ قبل از میلاد مى زیسته است . نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارک که در سال ۶۶ بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته کتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى کند. پلوتارک در این باره مى گوید:
((اردشیر دوم – ارتاکزرس – یک کارکرد که کلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران کرد و آن کشتن – تیسافرن – دشمن بزرگ یونان بود که پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را کشت ، و چون پادشاه این کار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى کوشید که پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ کارى برخلاف میل او رفتار نکند. پریزاد بارها دیده بود که پادشاه نسبت به یکى از دخترهاى خود – آتوسا – علاقه زیادى دارد ولى مى کوشد که این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع کوشید تا نسبت به نوه اش – آتوسا – علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریک کرد تا با او ازدواج کند.
((در اینجا باز مشاهده مى شود که شاهنشاه از اینکه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى کوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى کشد، و عاقبت اردشیر به تحریک مادرش که زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این کار اقدام مى ورزد.
۳ – ازدواج قباد با دختر خود:
((موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس )) که در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است که قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق )) ازدواج کرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره کرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممکن است بگوئیم که قباد تحت تاءثیر آئین مزدک قرار گرفته و این کار را کرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدک پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.
((دینى که مزدک عرضه داشت بر اساس اشتراک در همه چیز دور مى زد. مزدک مى گفت : خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراکى خود به اساس قانون مالکیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست کرد.
((آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدک در ایران پیدا شده بود که با خلع قباد از پادشاهى و کشته شدن مزدک و مزدکیان ، ریشه کن شد، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدک ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است .

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
Notify of
guest
118 Comments
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
مسعود

در اوستا و گاتها که بزرگترین و معتبر ترین منابع در زمینه ایین زرتشت میباشند هیچگاه از ازدواج با محارم نامی برده نشده وتنها از خویدودک که به معنای ازدواج با خویشان است نام برده شده مانند ازدواج عمو زاده ها. این معنای ازدواج با محارم در اواخر دوره ساسانی در ارداویراف نامه و دینکرد به کار رفته است ولی نباید جنبه تحریف را نادیده بگیریم. پس از فتح ایران توسط اسکندر ایین زرتشتی رو به فراموشی نهاده شد و در دوره اشکانیان هم به دلیل نداشتن باور مذهبی خاص تلاشی در زمینه احیای ان گرفته نشد. پس از به… مطالعه بیشتر »

سینا کارنلیوس

البته همانطور که در تاریخ راجع به ازدواج داریوش سوم با استاتیرای دوم (خواهرش) شنیدیم از همان زمان که این اتفاق افتاد این مورد در حال نکوهش بوده تا به امروز. همواره باید در نظر بگیریم که مملکت هخامنشیان یک کشور کاملا زرتشتی بوده و خب این اتفاق در آن زمان نه حاصل “رسومات مذهبی” بلکه حاصل نبود عقل سالم در سر داریوش سوم دانسته شد. * این نشان می دهد اصولا این کار داریوش سوم چندان هنجارمدارانه دانسته نمیشده و مایه تعجب و حیرت بسیاری را فراهم آورده است. ضمن این که ، اوستا طبق بیانات موبدان آتشکده های… مطالعه بیشتر »

وحید

در نظر بگیرید که بر فرض محال که این اتفاق افتاده باشد. این می‌تواند یک جازنی باشد نه یک ازدواج واقعی.
یعنی یک پادشاه بجای اینکه ملکه را یک دختر غریبه معرفی کند، برای حفظ انحصار، یکی از اعضای خانواده‌اش را بعنوان شهبانو معرفی کند که لزوما ازدواج نیست یک سمت است.
مثل زمانی که فرح ولیعهد شاه شد که این بمعنی فرزند وی شدن نیست بلکه گرفتن یک جایگاه است.

سینا کارنلیوس

این موضوع که داریوش سوم با خواهرش ازدواج (وصلت و همخوابگی) کرد کاملا تاریخی هست و نقیض مستندی براش وجود نداره این روزها. / موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشت به اینجا بر نمی گرده که زرتشت در گاتها چیز خاصی در این باره گفته باشه بلکه به این موضوع بر می گرده که اوستا در دوره های مختلف توسط بَغ های زرتشتی چطور نگاشته شده. چون همونطور که اشاره کردم اوستا کتاب شریعتی هست که موبدان زرتشتی اون رو در زمان های مختلف با توجه به آن چه می شه از گات ها تفسیر کرد ویرایش می کنند.… مطالعه بیشتر »

دختر ایران

ظاهرا مدیر این سایت دانسته چندین بار به عمد تاکید کرده که موبدان زرتشتی این اراجیف رو تایید کردن و تاکید. کدام موبد؟ چه جایی؟ عکس موبدان رو در حال مراسم کشتی بستن گذاشتی که بگی دارن زنا می کنن؟ در طول تاریخ یه همچین رسمی نبوده و همه تاریخ پژوهان آکادمیک امروز می دونن که معنی این واژه به اشتباه ترجمه شده بود و ازدواج با عموزاده ها معنی می شده. در ضمن لازمه بدونین در اراویرافنامه به معنای صه ی رحم اومده و در بسیاری از متن های کهن دیگه هم به همین معنی اومده. تنها در نوشته… مطالعه بیشتر »

بابک زارع

درود بر شما . همان طور که مشاهده میکنید مطلب با ذکر منبع انتشار یافته است . پس هیچ گونه یک جانبه گرایی در این مورد وجود ندارد . و وبسایت تاریخ ما هیچ گونه مطلبی را تایید یا تکذیب نمیکند و در تمام مطالب منابع ذکر شده است . همان گونه که در ابتدای مطلب هم ذکر شده است . انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.
ممنون از نظر شما .

وحید

شما می‌توانید به همین منوال ببینید دشمنان ما چه فحش‌هایی به ما می‌دهند و همان‌ها را با آب و تاب گزارش و فهرست کنید. بعد هم بگویید ما با ذکر منابع و تایید و تکذیب نمی‌کنیم!!!

آیا چنین کاری را راجع به خانواده‌ی خود هم انجام می‌دهید؟
که بگویید فلان اوباش محله درباره‌ی خواهرم چنین گفت (هم منبع و هم بدون تایید و تکذیب!)

بعد هم بگویید همسایه مان هم آن گفته را روایت کرده، بقال سر کوچه هم در جایی دیگر با کمی تغییر همان را گفته!!

رامین

این یه بحث تاریخی درباره ازدواج در آیین زرتشتی و شاهان پارسی هخامنشی هست که نام منبع و خبر و اسم تاریخ نویسان ذکر شده و اینکه شما این بحثو با متلک گفتن یه نوجوان به یه دختر مقایسه میکنی جای خنده و شگفتی هس و اینم درک میکنم که قبول کردن همچین عمل ننگینی واستون خیلی تلخو سخته

اهورا

تعصب را کنار بگذارید
دوهزار و پانصد سال پیش اجدادتان با خواهر ومادر خویش ازدواج میکرده اند
به الان چه ربطی دارد؟؟؟؟؟

شایان

خب این ها ریشه ها و اصالت ما اند

مریم

آیا سریال دونگی رو دیدی دیدی چه جور قصر رو به ویرانه کشیدن برای اهداف خودشان حالا شاهان اون زمان برای اینکه چنین اتفاقی نیافته با محارم خود ازدواج میکردن که دست نا اهلش نیافته و در این راستا برای جانشینی از خون خودشون که پاکی رو حفظ کنه بچه دار میشدن البته نه همه و ما ۵ مدل ازدواج داریم بهتره بخونین تا متوجه یک چیزهایی بشین و بدون آگاهی صحبت نکنید

یاس

وقتی توانایی و قدرت تجزیه وتحلیل یه مسئله رو نداری مجبور نیستی دروغ های دیگران رو تکرار کنی شما نه تاریخدانی نه محقق فقط داری دروغ های دیگران رو باز نشرمیدی .در مصر باستان اونقدر ازدواج با محارم رایج بود که عمرها و امراض اجازه نمیداد عمر خانواده سلطنتی به چهل برسه آیا در ایران هم اینجور بوده؟؟؟ ازدواج با محارمی در کار نبوده ازدواج با فامیل نزدیک برای حفظ وبقای جامعه رایج بوده یه نفر یه سوبرداشت و تهمت زده و همه هم به اون استناد کردن مثل شما که الان این کار رو داری بدون تحقیق انحام میدی… مطالعه بیشتر »

رامین

نگارنده مطلب بطور دقیق و کامل اسم کتاب و اسم تاریخ نویسانان یونانی و عرب و آلمانی و تمام منابع را ذکر کرده حالا این شما هستی که باید بری مطالعه کنی ببینی آیا در کتاب مینوی خرد بخش ۳۵ و ۳۶ چنین چیزی هست یا نه؟ آیا آذرفرنبغ بزرگ موبدان زردتشتی این مطلب رو تایید کرده یا نه؟یا در شاهنامه فردوسی که شما بهش افتخار میکنید مرسوم بودن ازدواج پدر با دختر و پسر با خواهرو مادرشو تایید کرده،حالا بفرمایید برید مطالعه کنید ببینید نگارنده دروغ گفته یا نه؟

سپهر

هیچکجای مطلب اسم دانشمند و محقق و موبد نیومد مگر جاهایی که این عملو رد میکردن. پس خفه

علی

در شاهنامه قسمت افسان اش به این صورت امده ندر قسمت تاریخی اش

علی

دقیقن به این صورت بوده من با ایشا کاملا موافقم

رامین

🌻🌻🌻

رامین

اینهمه مدارک و مستندات تاریخی توسط تاریخ نویسان جهان مثل هرودوت یونانی و تاریخ نویسان آلمانی و عرب و حتی فردوسی خودتون و اینکه کل دنیا این مطلب رو تایید کرده باز هم شما زیر بار نمیرید البته حق میدم بهتون رفتن زیر چنین بار ننگینی بسی سخت و طاقت فرساست ازدواج پدر با دختر پسر با مادر برادر با خواهر برای خشنودی اهورامزدا

ابی

من مسلمان هستم
شما اگر به اندازه یک … میفهمیدی این حرف نمیزدی

دانیال

اولا هرودوت که پدر تاریخ هم شناخته میشه بار ها به دروغ گویی و تهمت الیه ایرانیان دست زده . طبیعیه که ایران دشمنان زیادی داشته و داره و صحبت های شما منو یاد اعراب جاهلی میندازه ک تو تاریخشون یک زن با ده نفر امیزش میکرده بعد اون ده نفر جلسه میزاشتن که بچه ماله کیه 😅 پس این حرفای بی اساس که بخشیش از روی دشمنی بارز با ایرانیان با فرهنگ باستان است و بخشی دیگرش بخاطر نادرست معنی کردن متون تاریخی هم ممکنه باشه نمیشه اسناد تاریخیه معتبر یک المانی و یک یونانی افراد مورد اعتبار من… مطالعه بیشتر »

مزدا

ای بیچاره آیا می‌دانستی که هردوت در کتاب خودش به گفته های خودش هم شک داشته در مورد مرگ کوروش بزرگ هم که باز میگه من در واقعیت داشتن این روایت بسیار شک دارم و صد و بیست سال بعد از کوروش بزرگ می‌زیسته و میگه من شنیدم که زرتشتیان با محارم خود ازدواج میکنن نه اینکه خودش شاهد ازدواج محارم بوده باشه درضمن کتاب هرودوت سفرنامه هست نه کتاب تاریخی چون کتاب تاریخی نوشتن خیلی دنگ و فنگ داره ازدواج با محارم از طریق علم ژنتیک قابل اثبات هستش و ثابت شده ازدواج با محارم سبب انواع سرطان و… مطالعه بیشتر »

مزدا

کل تاریخ رو نمیشه با مقاله یه محقق دسته دوم آلمانی نوشت اون هم نظر شخصیش این بوده نه جستجوی میدانی

موسی

البته آقای مثلا رامین توهین به دیگران و دشمنی با اونها کار زشتیه اما اگر اون رو زرنگی خودت میدونی بدون اگر میتونستیم رودر رو حرف بزنیم مطالبی رو برات میگفتم از قومت که بدونی این مطلب مبهم جلوش کاهیه در برابر کوه چون بر عکس تو من واسه سرگرمی و کامنت گزاشتن تو سایتای کتاب نمیچرخم مگه اینکه از فضا اومده باشی که تاریخ اونها رو نمیدونم
اشخاص برای دو چیز با هم دشمنن یا در رقابت برای کسب منفعت و یا از روی حقارت که البته گمون نکنم در این دشمنی برای تو منفعتی باشه

وحید

کدام موبد؟
موبد زنده یا موبد مرده؟
آنکه حی و زنده است می‌گوید ازدواج با محارم یک فحش است که از جانب دشمنان آیین ( و همکنون ایران) از یونانی تا تورک ساخته و تکرار می‌شود.

آنکه مرده است که دستش کوتاه است و نمی‌تواند حرفش را برساند. پس می‌توان از جانب او هر حرفی را زد.

رامین

اولاً درباره وجود ازدواج در سرزمین پارسی و شاهان پارس بین تاریخ نویسان اشتراک نظر هست تمام منابع درباره وجود چنین عمل زشتی اتفاق نظر دارن از تاریخ نویسان یونانی و آلمانی روسی گرفته تا تاریخ نویسان عرب و حتی شیعه تاییدش کردند و اینکه میگین همه اونا مردن نبایدبه حرف کسی که مُرده استناد کرد پس این حساب نباید انجیل و تورات و قرآن رو قبول کرد چون نگارنده اون کتابها هم مُرده و دستش از دنیا کوتاهه

حامی

آلمان وروسیه وشیعه چندساله تاسیس شدن یونان هم که دشمن ایران بوده حرف هرودوت روباور کنم؟

رستم

افرین

حمیدرضا

خوب تو اسلام هم این موضوع بوده اگر نبود که آیه نمی آمد که با محارم زنا نکنید. کلا نسل بشر از زنا بوجود اومده و بعد مثل اینکه تبصره اومده برای تصحیحش . چیز خیلی عجیب و غریبی رو بررسی نکرده ، زرتشت دورتر از اسلامه پس میشه گفت ممکنه بوده و ممکنه نبوده ولی با آیه مربوط به قرآن مسلمانان میشه فهمید در دین اسلام هم قطعا این امر بوده . البته منبعی که شما نام بردید زیاد معتبر نیست و متاسفانه زرتشت و ایران ستیزان ایرانی عاشق ایین اعراب روز به روز بیشتر میشه و این جای… مطالعه بیشتر »

پریا راکی

خودتون می فرمایید آیه اومده برای منع این کار. این یعنی بین اعراب و احیانا در فرهنگشون وجود داشته نه در متن و اعتقاد اسلام. برای مثال: ایرانی ها عادت دارند که دروغ بگند. و حالا دینی به اسم زرتشت میاد و مردم رو به شدت منع می کنه از دروغ گویی. این یعنی توی آیین زرتشت، دروغ گویی اصل بوده و موضوعیت داشته!؟ واقعا درک اینها ساده ست اگر عمدا نخوایید تعصب داشته باشید.
با احترام.

تارا

کی گفته نسل بشر از زنا به وجود آمده. ماجرای آدم و حوا و هابیل و قابیل یک داستان تمثیلی در قرآن است. و نه عین حقیقت.

وحید

چرا باید تمثیلی باشه؟
در قرآن هیچ نشانی از ازدواج با محرم درباره‌ی هابیل و قابیل نیامده و این حرفها به اسرائیلیات و تفسیرهای وابسته به آنها ساخته شده.

بنابر پژوهش‌های دیرینه‌شناسان ۴ درصد از ژن انسان امروزی متعلق به شبه‌انسان‌هایی است که تا ۲۸ هزار سال پیش به نام انسان پکن و انسان نئاندرتال و … زندگی میکردند.
از کجا معلوم که همسر قابیل و هابیل از اون شبه انسان‌ها نبودند؟

وحید

اسلام بعنوان یک آیین آسمانی وارد میدان شده نه یک آیین محلی و بومی که آن را به اعراب نسبت میدهی.
این پیام صریح قرآنه که اعراب در کفر و نفاق از همه بدتر هستند. اگر این دین برای اعراب بود چرا چنین چیزی درباره‌شان گفت و اصلا چرا آنها آن را حفظ کردند؟

میثم.ط

این سخنی که حضرتعالی فرمودی، مربوط است به آیه ۲۳ سوره نسا. یعنی اسلام دارد ازدواج با محارم را رد می کند، نه آنکه از اسلام باشد. درباره ازدواج فرزندان آدم و حوا، چند فرضیه هست. استوارترین شان این است که با بازماندگان انسان های اولیه و درحال انقراض ازدواج کردن. اگر باهم ازدواج کردن که فرزندان و نسلشان کج و کوله به دنیا می اومدن. برخی از فرعون های مصر که پدر و مادرشان خواهر و برادر بودن، انحراف اعضای بدن داشتن. و این انحراف در مومیایی هایی که پیدا شده آشکار است و میتوانید از روی اینترنت ببینید.… مطالعه بیشتر »

علی

تنها آیه ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیه ی ۲۴ سوره ی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[۴] و ازدواج های حرام در آیات قبل،[۵] به حکم ازدواج های حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است: «…وَ أُحِلَّ لَکُم مَّاوَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً …»[۶] «…اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[۷] برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی… مطالعه بیشتر »

میثم.ط

به طور اتفاقی دوباره راهم به اینجا خورد و پیام حضرتعالی را دیدم، که البته کپی-پیستی از روی تفسیر به رای های فرقه شیعه است. شیعه اسْتَمْتَعْتُم را متعه گرفته که از بیخ مشکل ترجمه ای دارد. این واژه به معنی “بهره ی دائمی” است. این واژه و مشتقاتش در قرآن بیش از ۶۰ بار آمده و در هیچ کجای قرآن به معنی بهره موقت و متعه نیست. مانند: سوره توبه آیه ۶۹ و احقاف آیه ۲۰ آمده. اگر اینجا به معنی «بهره موقت» می بود، خوش بخت تر از کافران و منافقان کسی نبود؛ چرا که آیه این معنی… مطالعه بیشتر »

میثم.ط

اصلا صیغه ۶ شروط (ارث، طلاق، عده، نفقه، اذن، تعدد) اسلامی-قرآنی را ندارد و حرام است.

همون مسعود

وقتی که برای اولین بار با سایت شما اشنا شدم گمان کردم که شما با سایرین فرق دارید گمان کردم که شما تنها بدنبال افزایش اگاهی مردم ما هستید. اما بعد از اینکه شما دیدگاه من در زمینه ازدواح با محارم در دین زرتشتی را برداشتید نسبت به این موضوع شک کردم. من همه ی تلاش خود را کرده بودم که در ان دیدگاه بدور از هر گونه تعصب و با دلیل به نقد گفته ی شما بپردازم. با این حال باز هم امیدوارم که ایراد از دیدگاه من باشد و نه از اندیشه شما، زیرا شما دارای وظیفه ی… مطالعه بیشتر »

کسری عرشیان

باسلام اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد.. خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد. دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین… مطالعه بیشتر »

کوروش

بدون فکر نشر دروغ ونوشتن کتاب توسط عبدالله ملغی که خود یک عرب است مشخص که اینها چه مقاصدی دارند ..اگر فردوسی نبود معلوم نبود هر چه دلشان میخواست بر سرتاریخ باشکوه ایران باستان می اوردند ..چرا اقای ملغی در مورد سلمان فارسی در کتابش اطلاع کافی ندارد…همه ایرانیان که شب یلدا و عید نوروز و جشن مهرگان برپا میکنند از قزاقستان و هند تا مصر میدانند ..یک که مرد پارسی هیچ وقت چنین کاری نمیکرد..ولی می دانند که یک عرب دخترانش را نده به گور میکرد..دیگر ایرانیان هیچ دروغی را به راحتی نمی پذیرند..

افشین مجاهد

اینکه خویدوده در قبل چه بوده و چه نبوده ،مهم نیست . اینکه دستوراتی داده شده یا دادنشده مهم نیست. انچه مهم است این است که اولا فرض محال محال نیست و ممکن است این چنین بوده باشد . ولیکن این رفتار چندین هزار سال است که به ورته پوچی پیوسته. همانند اینکه اعراب نیز قبل از اسلام کم و بیش این گونه اعمال را انجام میداده اند. در برخی فرقه های اسلامی نیز همانند اسماعیلیان این عمل از جمله اعمال پربرکت قلمداد شده . و سوال این است ایا امروزه نیز اینگونه است؟ با وجود پیشرفت علم ایا هیچ… مطالعه بیشتر »

افشین مجاهد

پسر خوب ،اولا شما اگه متن بنده رو خونده باشید بنده عرض کردم فرض محال، محال نیست . نگفتم هست. ثانیا محض اطلاع شما و دیگر خوانندگان بنده یک زردشتی هستم .ثالثا در متن به صراحت حرف شما رو رد نکردم بلکه گفتم شاید در گذشته این چنین بوده ولیکن در حال حاضر هم برخی بدین عمل دست یازیدن .و در اخر فکر میکنم مطالعات بنده در امور تاریخی از شما بیشتر باشه که توهین میکنید . تشکر

پریا راکی

توی متون اسلامی (قرآن و روایات و احادیث) سخنی از ازدواج با محارم به میان نیومده بلکه برعکس تقبیح شده. اینکه مردم با گذشت تکنولوژی پی به بدی کار برده اند مطلبی جداست. بحث سر متون و اسناد تاریخی هر مکتبیه که با رجوع به اون متنون میشه داوری دقیق تری داشت. و البته نمی دونم چرا سریعا با اسلام (تازه نه اسلام بلکه فرقه های تحریف شده اسلامی) مقایسه اش می کنید. دینی که کامل باشه به تنهایی جوابگوی خودش هست و مقایسه با ادیان دیگه تنها به عنوان یک ابزار کمکی کاربرد داره.

وحید

بنده اتفاقا چنین قرینه‌ای از اسلام هم دارم ولی چون تف سر بالا نمیخواهم بیندازم حاضر نیستم اون رو انتشار بدم. کسانی که در ۱۰-۱۲ سال گذشته با جدال‌های من در سایت‌های مختلف روبرو شده‌اند میدونن که بنده از خیلی از کسانی که شما عالم اسلام میشناسید، معتقدتر به اسلام هستم و هیچگاه هم اهل بلوف ترکی نبوده‌ام. این اتهامات به همه‌ی ادیان زده میشه. علی الخصوص الآن که ایران باستان بیش از اینکه مسئله‌ی دینی باشه مسئله‌ی ملی-میهنی است و اصرار شدیدی از سوی پانترکیست‌ها برای برجسته کردن این فحش وجود داره. اسنادی که اینجا ازش صحبت میشه روایات… مطالعه بیشتر »

رامین

پان کیه پان ترکیست کیه چرا هر وقت مقابل یک مستندات تاریخی علمی قرار میگیرید و حرفی واس گفتن نداریدبجای شهامت قبول کردن موضوع کلمه پان ترکیست را دستاویزی برای فرار از معرکه و نجات خود قرار میدید بحث ما علمی منطقی هست اگه جواب منطقی داری ارائه کن اگه نداری بحث رو سیاسی نکن لطفاً

حسین

احسنت

دختر ایران

حالا آقای دانشمند کدوم زرتشتی و موبد اینو تایید کردن بفرمایین مام بدونیم

رامین

دختر ایرانی(پارسی ) اول مقاله نگارنده جواب این سوال شمارو دادن آذرفرنبغ رئیس موبدان وجود ازدواج با محارم رو تایید کرده البته تایید هم نمیکرد این بحث ما مطلبی هست که تمام تاریخ نویسان مستقل اروپایی همه ادیان و مذاهب تاییدش کردن عرب مسلمان و شیعه هم تاییدش کردن در واقع چیزی نیست که بشه کتمانش کرد

وحید

از همین کامنت معلوم می‌شود فکر شما چیست و معنی بیطرفی هم ثابت می‌شود!

اولا معبد نه و موبد/ تاکید نه و تایید
ثانیا بالاتر گفتم. کدام زرتشتیان و موبدان تایید کردند؟ آنهایی که مرده‌اند؟ چرا زنده‌ها حرفشان قبول نیست ولی مرده ها حرفشان قبول است؟ چون نمی‌توانند بگویند که ما چنین نگفته‌ایم؟
این بیطرفی شماست؟ اینطوری دوست دارید؟

با این طرز تفکر ۲ حالت بیشتر ندارد:
یا شما ایران‌ستیز هستید و می‌خواهید هر طور شده این اتهامات ثابت شود
یا مشکل جنسی دارید و دوست دارید به این طریق قبح کار ریخته و رایج شود

Unknown

اشتباه کردید سه حالت وجود داره
سومیش هم اینه که
می خواهند حقیقت آشکار شود

کسری عرشیان

باسلام اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد.. خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد. دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین… مطالعه بیشتر »

محمد

بله هر چیزی که مخالف ایران باستان باشد یا نوشته های بیگانگان غربی است یا یهودی ها یا پان ترک ها یا اعراب!!!!!
در این حد بی منطقیم ما فرزندان کوروش

Mona

البته این نوع برخورد و نوشته ها عادیه چون متاسفانه ما ایرانی عادت به خود زنی داریم

حمید

اول بهتره که کتاب زرتشت رو بخونی بعد بگید.امثال کسانی که به دنبال تحریف و سیاه نمایی در دین اصیل ایران هستند از هیچ دروغی کم نمیزارن.ما درطول جنگهای فراوان خیلی در عقاید و اصول مان تحریف ایجاد شد خواسته یا ناخواسته.

محمد
امتیاز :
     

سلام.خسته نباشید.این مطلب چه مربوط به قدیم باشه چه نباشه انحراف به وجود آمده بعد پیامبر(زرتشت)(ع) بوده است.یعنی اگر بگوییم اعراب جاهلی نیز این اعمال را انجام دادند توجیه نیست چون آنها بعد از آمدن پیامبر این اعمال را ترک کردند.ما احترام زیادی برای زرتشتی ها قائلیم و بدانید در دین زرتشت این عمل وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت بلکه اگر هم این انحراف بوده باشد به دست پیروان به وجود آمده و ما دین را با پیروان نمیسنجیم ولی بدانید که در زمان کنونی که اثری از حضرت زرتشت در دسترس نیست مانند قرآن پیرو واقعی این… مطالعه بیشتر »

کامبیز

یه مشت چرت و پرت! ساخته دست دشمنان ایرانی و آریایی! که شامل کشورهای جعلی عثمانی و اعراب بی تاریخ و جعلیه!
خویدودک هم به چم ازدواج با خویشان یعنی فامیلاست. نه ازدواج با اعضا خانواده خودت! دنبال چی میگردید؟ ایرانی رو خراب کنید؟😞😞😞

مهدی

این ترکا از روی حسادت چه چیزایی که نمیگن،به کوری دشمنان ایران و کوروش،کوروش بزرگ در سطح جهان در ازاده بودن،پاکی و حق مظلوم از ظالم گرفتن شناخته شده هست و با این تهمت ها از چشم مردم نمیوفتن،به کوری چشم دشمنان ایران و تاریخ ایران هرسال سالگرد کوروش را باشکوه تراز قبل برگزار میکنیم

داریوش

🥰🥰🥰🥰❤❤❤

حسین

خیلی آدم باید رذل باشه همچین اراجیفی به زرتشتیان عزیز نسبت بده
خجالت داره
دین ندارین حداقل آزاده باشین حیوانات

پیمان

آقای مسعود.من به عنوان یک بیطرف جواب آقای کاظمی را که خواندم متوجه تعصب ایشان شدم و اینکه من هم فکر میکردم این سایت برای آگاهی دادن است .یک علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه این چنین تنگ نظر و یکطرفه نباید قضاوت کند.جز اینکه تعصب اجازه نخواهد داد.با تشکر

علی

نوشته از اون مدلهایی بود که سعی میکرد غیرمغرضانه جلوه کنه ولی خب موفق نشد…! به طور کلی حتی اگر چند تن از پادشاهان و افراد توی اون دوره همچین کاری رو کردن، دلیل به این نمیشه توی دین زرتشت قابل قبول باشه. همونطور که عملیات تروریستی یک گروه مسلمان رو منطقی نیست که به کل مسلمانان کره ی زمین نسبت بدیم. حتی اگر موبدانی از دین زرتشت اون عمل رو مورد قبول بدونن، باز هم وقتی موبدان دیگری اون رو تقبیح میکنن یعنی نمیشه به نتیجه ی کاملا منطقی رسید. تاریخدانان یونانی نوشتن اینطوری بوده خب طبیعیه چیزی که… مطالعه بیشتر »

عباس خداخواه

نویسنده به گونه ای مسائل را آب و تاب داده است که گویی هم اکنون نیز در میان ایرانیان بخصوص هموطنان زرتشتی چنین چیزی رواج دارد درحالیکه با پیشرفت علم و تکنولوژی و صدمات جبران ناپذیری که ازدواج با محارم بر پیکره نسلهای بعدی میزند و همچنین به دلایل پزشکی ممنوع شده است و هیچکس در عصر حاضر مبادرت به چنین کاری نمی ورزد . اما اگر در گذشت سیر کنیم میبینیم تا قبل از ساسانیان این امر مرسوم بوده و این تنها منحصر به ایرانیان نبوده است بلکه حتی از دوران سومریان و آشوریان تا به اعراب بر بر… مطالعه بیشتر »

دیاکو

چه منابع معتبری ذکر کردید !

پدر ایرانی

سلام عزیزان عکس مراسم کشتی بستن است که یعنی وارد مرحله تکلیف در زرتشتی است کاش انی گرامی توضیح کوچکی میداد تا سوتفاهم پدید نیاید

مهرداد
امتیاز :
     

سلام.اگر از من که بیشتر از شما تاریخ می دونم بپرسید میگم نه تنها درست بوده بلکه اگر ادامه می یافت و آریایی ها سعی می کردند این اصل زیبا رو ادامه بدند الان نسل آریایی ها به این روز نمیافتاد.دلیل علاقه و کوشش محققان آلمانی هم مشخص است چرا که آنها هم از نژاد پاک آریایی هستند که البته درصدی از خونشان با نژاد های دیگر در آمیخته است. هیچ چیز مهم تر از حفظ هستی وجود نیست.xd xd xd ها ها

حمید

این کار باعث میشه بچه ناقص به دنیا بیاد

علی

دوست عزیز. این طوایف مسلمان عرب که این امر رو هنوز به اجرا میزارن و ازدواج با محارم رو که اگر بخوای به کتوب باقیمانده اون زمان رجوعم کنی اینقدر زیادن که هرکدوم به نوعی تفسیر کردن اینکارو و اگر بر این اصل بخوای به این مسائل نگاه کنی بهتره حال حاضرو ببینی و ببینی که کدام طوایف نزدیکی ازدواجشون با محارم بیشتره از این جمله میشه اعراب رو در نظر گرفت که بنظر من وخیلیا اعراب با محارم درجه اول خود ازدواج می‌کردند اما بعد از حضور اسلام و تا گذشت چند قرن کم کم راضی به ازدواج با… مطالعه بیشتر »

ایما

بحث سر دستورات دینیه نه قومیت گرایی، شما هم اینقدر بدون منبع دُر افشانی نکن، این بوده این هست که نشد سند

یک آدم حسابی

از رضا مرادی غیاث آبادی آدم حسابی تر پیدا نکردید؟!… شرط پرداختن به یک موضوع؛ تخصص است و صحبت با موافقان و مخالفان و حتی ترتیب مناظره دادن!… نه اینکه هر کس که آمد؛ نیاسوده از ره یک سایت ایجاد کند و خود را مرجع بزرگوار علم بپندارد!…

مهرداد

 مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است. اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است.طبیعتا از نژاد آریایی آن دوران که در میان قبایل متعدد بومی و غیر بومی شمال اعراب و ترکان و… بوده است انتظار میرفته که خون اشرافی را حفظ کنند. همچنین فراموش نشود که با وجود مجاز بودن ازدواج با محارم این امر با اجبار و بدون حس عاطفه صورت نمیگرفته و برخلاف نژاد های دیگر که علاقه به ازدواج و بعضا به… مطالعه بیشتر »

کسری شریعتی

وقتی یه مشت بی سواد تعصبی همچین مطلبی رو بنویسن وضعمان از این بهتر نمیشه…
واقعا باعث تاسف همچین نویسنده هایی داریم

داریوش

همه بی سواد شما با سواد

بابک پاکدامن سردرود

درباره فرهنگ ایران باستان در این زمینه می توان دو نیبیگ (کتاب) پژوهشی زیر را به خوانندگان شناسینید: Sexuality in the Babylonian Talmud, Christian and Sasanian in Late Antiquity, By: Yishai Kiel, Cambridge University Press, 2016. Wrestling with the Demons of the Pahlevi Widewdad, By: Mahnaz Moazami, Brill, 2014. بر پایه آنچه به ویژه در بونخان (منبع) دوم دیده ام، خویدوده در ایران در آیین زرتشتی روزگار ساسانیان سپارش و انجام می شده است و کیومَرس نخستین مردم (انسان) پیامد آمیزش اهورامزدا با زمین (دختر) بوده است (خویدوده پدر با دختر) و هنگامی که دیوها کیومرس را می کشند، آب… مطالعه بیشتر »

خدایی

ایرانی جماعت را انگار خداوند مقلد افریده انهم مقلد خارجیانی که یا از سر تضاد و یا اعوام فریبی یا سؤء ایتفاده از عدم اگاهی ایرانیان انچه خواسته اند به ایرانیان نسبت داده اند خویدوده همان خویش دوده است دوده هم همان دودمان است نه به معنای خانواده این در باور دینی چه در باور زردشت و چه اسلام یک اصل است که شخص باید با دودمان اسلامی خود اردواج کند و همچنین در باور زردشتی نیز بر ان تاکید شده حال اگر کسانی انوا به محارم نسبت میدهند اینها کسانی هستند که پون چیزی برای گفتن ندارند این اواجیف… مطالعه بیشتر »

آریا

خویدوده یعنی خویشاوند آقای غیاث آبادی خیلی از تحریف لذت میبرن خود زرتشتی ها هم میگن یعنی خویشاوند که دختر عمو و پسر عمو و… اینا معنی میشه بعد اگر چنین چیزی میان زرتشتیان مقدس بود نسل های پادشاهی چند صد سال ادامه پیدا نمی کرد و پادشاهان ساسانی عمر طولانی نداشتن و فرزندانشون با بیماری های ژنتیکی به دنیا میومدن این تو مصر باستان بوده چون معتقد بودن ژن فرعون از خدایان که باعث شده بود فرزاندانشون در سنیندجوونی فوت شن علم ژنتیک هم باید تایید کنه اینو که نمیکنه درباره زرتشتیان همین الانم زرتشتیان ازدواج با محارم رو… مطالعه بیشتر »

رهی

خدایی من نمیفهمم چقدر آدم احمق وجود داره که فقط نگاه میکنن میبینن طرف نوشته منابعش فلانو فلانه،میگن خوب راست نیگه داره با منبع حرف میزنه.🤦‍♀️خوب عاقل برو نگاه کن منابعو ببین چرت گفته یا نه درسته حرفش؟ تاریخ هرودوت یا گزنفونو خوندی؟چرا مثل طوطی فقط یه چیزیو تکرار میکنین؟چند سال پیش میگفتن خشایارشاه ازدواح محارم داشته با سنددددد تاریخی مثلااا زر مفت میزدن و با دلیلو مدرک خودشون ثابت شد گوه اضافه خوردن و موضوع از ریشه اشتباه و دروغ بوده برای تخریب تاریخ ایران و تفاوت در اسم و نصبت بوده و در حقیقت هیچکدوم از این تاریخ… مطالعه بیشتر »

ایرانپرست

این یکی دیگر از دروغ‌های ضد ایرانیست که دشمنان ایران و ایران ستیزان برای به فراموشی سپردن فرهنگ برتر ایران استفاده میکنند بدون اینکه خودشون تحقیقی موثق در باره این موضوع انجام داده باشند. من نمیدونم منبع اصلی ترجمهٔ غلط “خویدوده” از کجاست اما این رو میدونم که در هیچ کدوم از کتابهای اصلی دین زرتشتیت به همچین چیزی اشاره‌ای نشده. اما در کتاب “دینکرد” که به عنوان موثق ‌ترین دایره المعارف یا دانشنامهٔ زرتشتیت به حساب میاد در کتاب سوم، دفتر دوم، شمارهٔ ۸۰ در مورد “خویدوده” نوشته شده که: “خویدوده زمانی محقق میشود که میان هم نژادان به… مطالعه بیشتر »

پوریا

اولا با احترام ب عقاید همه ملتها شما کافیه تو گوگل ی سرچ بزنی تمام تاریخ ایران قبل انقلاب یا بیشتر قبل اسلام روتو هرده تا سایت هشت تاش بد راجبش گفتن قلم بدست گرفتن و شرو ور گفتن راحته من کاری ندارم بوده یا نبوده اصلا درست شما میگید بوده من میپرسم یکی منطقی بگ اگ این حرفا گمانه زنیه یا امثال این عرب پرستا از خودشون درمیارن یا ی احمق مثل هردوت ک فقد هدفش بزرگ جلوه دادن اسکندر و یونان بود و ایرانو بد توضیح میداد ..شما بگید همین الان میرید ازدواج کنید مگ نمیگن بهتره ازدواج… مطالعه بیشتر »

A.N.A
امتیاز :
     

ممنون از شما آقای انی کاظمی و مقاله مفیدتون در این موضوع. چون بسیاری از ایرانیان (با اینکه در این باره مطلع نیستند،) نظراتی می‌دهند و دین زرتشت را بعنوان دینی باطل معرفی می‌کنند.

شمیم

پس اگه یونانیها این خویدوده رو درباره ایرانیها ساختند، جناب فردوسی هم منبعش رو از یونانیها گرفته؟ اونجا که از ازدواج بهمن(اردشیر درازدست) با دخترش همای خبر میده.
پدر در پذیرفتش از نیکویی / بدان دین که خواندی ورا پهلوی
همای دل افروز تابنده ماه / چنان بد که آبستن آمد ز شاه
و فرزند اونها داراب پدر اسکندر و دارا هست. البته منظورم این نیست همه ایرانیهای اون زمان اینطور بودند بلکه بعضی از شاهان اونها اینطور بودند.

اسوار

من یه سوال دارم گردانندگان من یه سوال دارم گردانندگان این سایت مرجع تقلیدند??? سوره نسا آیه ۲۲ و ۲۳ می فرماید ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته من تفسیر همه مراجع تقلید از این دو ایه را خوندم ۹۹ درصد مراجع تقلید در تفسیر این ایه ها نوشتن بعد از نزول این ایه ازدواج با محارم حرام شد یعنی ۹۰۰ سال قبل از نزول قرآن در زمان هخامنشیان ازدواج با محارم حرام نبوده اولا تفسیر مراجع بزرگوار تقلید رو بخونین البته اگه اصلا در دین زرتشت ازدواج با محارم بوده باشه بعد دیدم آقایی به… مطالعه بیشتر »

اسوار

(cached) پیش از ظهور اسلام، در میان اعراب جاهلی ده نوع ازدواج وجود داشت: ازدواج صداق: که همان ازدواج رایج در همه ادیان آسمانی است و دین اسلام نیز آن را تایید کرده است. در این ازدواج، مهریه معین اما مدت زمان زندگی مشترک، نامعین است و تنها با ازدواج یا مرگ یکی از طرفین پایان می پذیرد. متعه: یا همان ازدواج موقت که در ادیان الهی پیش از اسلام و حتی در برخی ملت‌های غیر الهی نیز وجود داشته است. در این ازدواج هم مدت زمان را معین می‌کردند هم مهریه را. ازدواج اماء: که ازدواج با کنیزان بود.… مطالعه بیشتر »

عینی زاده
امتیاز :
     

باسلام . من به عنوان یک معلم مسلمان معتقد نسبت به تصویر انتقاد جدی دارم . چون تصویر غیر منصفانه چنین وانمود می کند این رویه همچنان ادامه دارد . درحالیکه اصل آنهم نامعلوم است .

امیر

چه بهتره هرکس خودشو اصلاح کند -موی بشکافیم درعیب دگران – به عیب خود که رسیم کوریم ازآن!!

محسن

چیزی که مهمه این هست که دین زرتشت دین الهی بوده و اگرم این اتفاقها افتاده حتما تحریف بوده مثل بقیه دین ها پس نباید بگیم دین زرتشت اینجوری بوده لااقل اگر هم بوده باید بگیم دین تحریف شده زرتشت اینجوری بوده. البته دلایلی که در بالا اون اقای اردشیر اذرگشسب اورده منطقی هست ولی خب این باید تخصصی بررسی بشه من و شاید خیلی از ما جایگاه اظهار نظر رو نداریم در این زمینه

امیر

این مرتیکه غیاث آبادی رو در موردش تحقیق کنید میبینید یه ددروغگوی کلاشه که تموم نظراتش تماما کذبه

ایوب دوم

دوستان سلام . ببین دای ، اگه بخوایم خویدوده رو زنا با محارم معنی کنیم میتونیم (سلام) رو هم به معنی تسلیم بودن معنی کنیم که کاملا با هم خانواده اون که (اسلام) به معنی تسلیم بودن که دربرابر خدارو هم به اون چسبوندن همخوانی دارد . همانطور که در کتاب دو قرن سکوت نوشته شده . و این معنی سلام و ضرب المثل (سلام سلامتی میاره) نشاندهنده رفتار وحشیانه و استبدادی اعراب مسلمان با ایرانیان است . پس بیایم درمورد مساعلی که نمیتونیم بهشون اعتماد کامل کنیم نظرات کوبنده ندیم و گفتارمان مبنی بر شک و تردید باشد .… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 1 ماه قبل توسط ایوب دوم
موسی

سخنان موبد آذرگشسب پاسخ زیبایی هست البته ،اما فرض کنید اسلام از بین رفته و جز چند پاره اسناد ضد و نقیض و تواریخی که توسط دشمنان آن ها نوشته شده چیزی در دسترس نیست یکم؛اسلام فرقه های بسیاری داره که مطالب آنها را در هم آمیخته خدمت شما عرض میکنیم و این در حالیست که مثلا عرب زبان در جهان نیست مسلمانان سن چهل سالگی را بلوغ دینی میدانستند(فرقه ای در لبنان) هر زمان زنی در دسترس نبود مردان یکدیگر را تزویج مینمودند و نیز برخی از ایشان به نام شیخ در حالی که چهار زن یا بیشتر داشت… مطالعه بیشتر »

امید عزیزی

با سلام
داداش من کجای کار هستید ؟
الان در عصر امروز نیز اینچنین است که پسران با مادران خود و همچنین با خواهران خود امیزش میکنند و از ان نیز داستان مینویسند که مادر من چه چیز تاپی بود و از این جملات ….
ایا غیر از این است ؟
پس اسم اینرا چه بگذاریم؟
خویدوده؟
بی حیایی؟
با تشکر

سلمان

من درک نمی کنم چرا جدال بیهوده می کنیم و اقدام به تخطئه همدیگه می نماییم . مسلما ازدواج با محارم با توجه به تحریفاتی که در آیین زرتشتی به وجود آمد ، وجود داشته و البته در کل جامعه زرتشتی یک امر فراگیر هم نبوده و بیشتر به طبقات بالای اجتماع و خصوصا خاندان سلطنتی اختصاص داشته تا به گمان خود خون سلطنتی را پاک نگاه دارند . اما در هر صورت این امر نزد جامعه زرتشتی آن روز به عنوان ( هر چند اشتباه ) ازدواج پذیرفته شده بود و نه یک بی ناموسی ، رابطه نامشروع و… مطالعه بیشتر »

علی

خجالت هم خوب چیزیه تحریف چی!بارها مجوز و سابقه ازدواج و زنای محارم ذکر شده در تاریخ زرتشت…اگر امکان داره کامنتمو منتشر کنید

سید حسن زنا زاده

۴ تا بچه عرب مقاله نوشتن مرسی

وحید

عرب؟
تورک نه؟
چه ترسی از اتراک داری که همه‌ی دشمنان را عرب می‌بینی؟
توی اینترنت هستی. سایت‌های پانترکیستی رو نمی‌بینی؟ ویدئوهای پانترکی در یوتیوب رو نمی‌بینی که مستقیما این اراجیف را عربده میکشند؟
آنها هم عرب هستند؟

رامین

وحید من عصبانیت شمارو میدونم و درک میکنم قبول کردن اینکه اجدادت با دخترانشان و پسران با خواهرو مادرانشان ازدواج میکردند برای تو سخته ولی واقعیتی هست که باید بپذیری و نمیتونی با دادن نسبت پانترکیسم به تورک ها واقعیت ازدواج با محارم رو کتمانش کنی باید شهامت داشته باشی ک بپذیری در ضمن لطفاً بحث را سیاسی نکن بحث علمی دینی و تاریخی هستش

ترک

تو چه ترسی از اعراب داری که. همه دشمنان را ترک و همه ترکها را پانترک می بینی؟؟؟؟؟؟

احمد

فرض که ازدواج و همخابگی با محارم در ایران باستان و زردشتیان باب بوده است خب که چی؟ آنموقع از اسلام و امامان خبری نبود و آتش می پرستیدند و شراب و ازدواج با محارم بوده …. تاریخ آنموقع را با تاریخ پس از اسلام مقایسه کنید کدام برتر است . چرا روی چنین موضوعی زوم میکنید پندار نیک گفتار نیک کردار نیک

Behruz

متاسفانه برخورد مخالفین با این مطلب بسیار ناجالب و غیرحرفه‌ای بوده. اگه موافق این مطلب نیستید به جای حمله به نویسنده یا صاحب سایت و به جای کلی‌گویی‌های همیشگی که این نوشته‌ها متعلق به اعراب و دشمنان و غیره است به نقد آکادمیک همان منابع مورد اشاره می‌پرداختید که این مطلب بر آن‌ها قرار گرفته و به این صورت هم مباحثات جدی می‌بود و هم نکاتی برای یادگیری مطرح می‌شد.

AMIR

والا زرتشت راست میگه اخه مگه ادما تلپ افتادن رو زمین بلاخره از دوتا هم خون شروع شده داستان البته…….
فقط میگم راسته نمیگم کار درستیه

وحید

متن رو یکبار دیگه بخون.
گفت زرتشت گفته؟؟

اون گفتار کودکانه که خدا با دخترش ازدواج کرده جدا از ازدواج. خدا دختر داره؟!
اینها به عقاید بت‌پرستی بیشتر شبیهه یا یکتاپرستی؟

به غیر از یک متن ساخته و پرداخته چند خیالباف چه میتونه باشه که راست هم باشه؟
مگه خلقت هستی نیاز به آمیزش داشته که خلقت آدم هم لزوما داشته باشه. آیا در قدرت چنین خالقی نیست؟

خسرو

الف) قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ مَه فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّه یَنْکِحُ أُمَّه أَوْ أُخْتَه فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ .
شخصی در حضور امام صادق(ع) به مردی زرتشتی نسبت زنا داد. امام فرمود: ساکت شو. گفت: او با مادر یا خواهرش ازدواج می کند. امام(ع) فرمود: اینگونه ازدواج در دین آنها جایز است. (کافی، ج ۵، ص ۵۷۴)

علی

اگر دقت کنین نوشته تو با مادر یا خواهرش ازدواج می‌کند نه ازدواج کرده و حضرت علی در جواب اون گفته اینگونه دقت کن اینگونه ازدواج ها در دین آنها رایج است دلیلشم این بوده که اعراب مسلمان که دختراشون زنده بگور میکردن تا یک هفته قبل از گفتن این حرف حالا اینقدر فهمشون بالارفته البته اگر تصورکنیم که بالا رفته که محاله حالا اومدن چسبیدن به سئوال از اماما در باره این موضوع که ببینن اگر مشکلی نداره چه خاکی برسرشون کنن که اونهمه دخترو خاک کردن و میتونستن باهاشون ازدواج کنن. این موضوع اینقدر خنده داره که جای… مطالعه بیشتر »

ایما

چه برداشت آزاد عجیب غریبی! غیر از یه شام سنگین چی میتونه باعثش بشه

وحید

آیا بت پرستی هم که در دین بت‌پرستان محور کار بود توسط اسلام تأیید شد؟ (چون در دین آنها جایز است!!) اگه تایید شده پس باید اسلام وجودش غلط باشه. (چون اساس اسلام بر مبارزه با بت‌پرستی بود) اگر تایید نشده پس این حدیث هم غیرمنطقی است. چراکه آن دین غلط است که حلالش هم غلط باشه پس چطور این حدیث میتونه واقعی باشه؟ صرف آمدن یک حدیث در کتاب کافی به منزله‌ی درستی اون نیست. در باب قسم در همون کتاب کافی آخرین حدیث عصمت امام(سجاد) زیر سوال رفته. این یعنی عدم اطمینان به یک کتاب هرچند محتوای واقعی… مطالعه بیشتر »

تینا

دوست عزیز با تمام احترام خیلی مزخرفه چنین روایتی.اینجور بود امام پا میشد طرفو با یه شاهد گردن میزد 😐 حرفت مثل این میمونه که بگی خون آدمی زرده! همینقدر بی منطق…

رامین

خسرو خان چه حدیث زیبایی گفتی 🌙🌟😁

سامان

با سلام از مطلب مفید و گردآوری ارزشمند شما سپاسگزارم شکی نیست کاه هیچ دین توحیدی این عمل قبیح را تایید نمی کند. لذا چنین مسئله ای احتمالا به مرور توسط موبدان وارد دین زرتشتی شده، اما وجود ازدواج با محارم قابل کتمان نیست و تلاش بی فایده عزیزان زرتشتی برای آنکه بگویند معنای خویدوده ازدواج با خویشاوندان یا سرپرستی محارم است، راه به جایی نخواهد برد. به نظر می رسد یا این کار از سیاست و عملکرد برخی پادشاهان وارد دین زرتشتی شده یا برای حفظ جمعیت زرتشتی باقیمانده که پس از اسلام روز به روز کاهش پیدا می… مطالعه بیشتر »

علی

عزیز من بخدا به همون قرآن که میخونین و قبولش دارین من نه زرتشتی ونه اهل دین وسیاست ولی کتاب زیاد میخونم و حالا کی وچی ومیپرستم اون بین خودمو اون چیزیه که قبولش دارم
یکم دست از چی میگن بهش که بخوای یکی رو خوشحال کنی که یعنی پشتشو گرفتی بردار و عقلتو بکار بنداز یکم
اینکارو کنی بخودت وهمون اسلام لطف زیادی کردی
باتشکر

وحید

چی قابل کتمان نیست و باید زرتشتیان بپذیرند؟ مثلا اگه فردا اومدن به تو گفتند که دزد هستی و چند تا از دشمنهایت اومدن و شهادت دادند. تو هم باید بپذیری و قابل کتمان نیست؟ اصلا چرا باید کتمان کرد؟ بالاخره اون زرتشتی یا عقیده به دینش داره یا نداره. اگه عقیده داره. به توصیه‌هاش و حلال و حرامش هم عقیده داره و باید از عقیده‌اش دفاع کنه نه اینکه منکر باشه چون اگر منکر بشه که دینش رو هم باید منکر بشه. مطمئن باش منی که به شدت دارم با این اتهام مخالفت میکنم از خیلی از علمایی که… مطالعه بیشتر »

محمد

جناب آیت الله موبد وحید
ببینم نکنه فردوسی هم جزو دشمنان زرتشتیان بوده که میگه:
پدر در پذیرفتش از نیکویی/بدان دین که خواندی ورا پهلوی
همای دل افروز تابنده ماه/چنان بد که آبستن آمد ز شاه
جناب آیت الله موبد وحید فتوا دادن که فردوسی هم جزو دشمنان زتشتی ها بوده!!!!!

هامی

با تشکر از نویسنده گرامی که با منبع سخن گفته.ازدواج با محارم در علم بسیار مضر و اسیب زننده است حال ان که اریایی ها چنین ازدواجی را روا می دانسته اند.اما قران ان را رد می کند و ان را گناه می شمارد این علمی بودن قران و برتر بودن ان را نشان می دهد که خلاف عقاید ان زمان در قران وجود دارد.

وحید

آغای هامی. نجور سن؟

چه ربطی داشت به آریایی؟

میخوای بگی که اجداد اغوز ماغوز (یاجوج و ماجوج) ازدواج با محارم نمیکردن؟ پس با اون وحشیگری معرف حضور ( از متن قرآن گرفته تا متون مسیحیت و یهودیت) چه جایگزینی‌ای داشتند به غیر از تجاوز به محارم؟

تو که حرف از بسیار مضر بودن میزنی، پس باید نسل اون مرتکبین الآن منقرض شده باشه دیگه؟ پس یا این کار مضر نیست و یا اونها مرتکب نشدند. منطق که میدونی چیه؟؟

رامین

زمانی که شاهان پارسی با دخترانشان ازدواج و همخوابی میکردن در آیین تنگری تورک های آسمانی ازدواج با دختران قبیله ممنوع بود و هر پسری باید با دختری از قبیله دیگر ازدواج میکرد در واقع تورکها دختران هم قبیله خودشون را مثل خونواده خود مثل خواهرو مادر خودشون میدانستن این فرق بین ماست پس لطفاً و خواهشاً حرف قومیت رو پیش نکش حرف علمی بزن

محمد

کاملا صحیح در اصطلاح علمی به این گونه ازدواج برون همسری(exogamy)گفته میشود
فقط در عجبم این پان فارسها سخن حق را نمیپذیرند
با اینکه سخن شما صحیح است اما رای منفی گرفته اید

ترک

آقای وحید منطق شما چیه ؟؟؟؟ میخوام یکم منطقتون رو جابجا کنم میدونیم الکل مضره طبق منطق شما باید هرکسی که الکل مصرف کنه نسلش منقرض بشه اما اگه اینجوری بود نسل انسان منقرض شده بود!!!! در آمریکای جنوبی اینکاها از ذرت،در آمریکای مرکزی مایاها از کاکائو و آزتک ها از آگاو،در آسیای شرقی از برنج و عسل،در آسیای مرکزی از شیر اسب،در آسیای جنوب غربی از خرما،در آفریقای زیر صحرا از ارزن و سورگوم،در اروپا از انگور و عسل و جو،در اقیانوسیه از آب نارگیل و …. الکل میساختن همونطور که دیدی در هر جایی از یه ماده الکل… مطالعه بیشتر »

Amazon Wolf

درود جدا از ازدواج و اینا یه دلیل محکم ، تو قران نوشته ما زمین را برای شما صاف آفریدیم ، اما تو اوستا نوشته ما زمین را کروی شکل ساختیم !! اینو بگو!!

میلاد

خدایی خودت متوجه شدی چی گفتی ؟؟این الکل چه ربطی داشت به ناقص شدن یک نژاد؟
اگر در ایران باستان و بخصوص دربار پادشاهان ازدواج با محارم مرسوم بوده چرا هیچ اثری از یک شاه وشاهزاده یا اشراف زاده که ناقص از ازدواج با محارم بوده دیده یا گزارش نشده مثل مصری ها؟؟
یعنی همه بچه ها سالم بودم جلل الخالق اندکی تفکر