دایو و تنگه رودخانه زرد

دایو

عکس Image result for The legends of ancient China %d8%af%d8%a7%db%8c%d9%88-%d9%88-%d8%aa%d9%86%da%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af Tarikhema.org

 

 

طبق آنچه که باستان شناسان از منابع قدیمی به دست آورده اند، شروع حکومت سلطنتی چین از امپراتوری “شیا” بوده است. ” دایو” که بنیانگذار این سلسله بوده است، به همین خاطر داستان ها و نوشته های زیادی درباره دایو در کتب کهن چین نقل شده است که هم اینک یکی از آن ها را بیان می‌کنیم:

حدود پنج هزار سال پیش در چین باستان، خداوندگار آب از دست زمینیان بسیار عصبانی و ناراحت بود به همین خاطر او دستور داد تا آب زیادی بر روی زمین ریخته شود و اینگونه زمین بلعیده شد. “یائو” شیخ قبیله به “گون ” پدر “دایو”دستور دادتا اب را مهار کند. “گون ” با زحمات فراوان و دفع مشکلات بیشمار سرانجام به کوه “گون لون ” در غرب رسید و ازخدای آسمان خواست تا “سی ژان “یعنی “خاک معجزه اسا” را به “گون ” ببخشد و “گون ” بتواند با این “خاک معجزه اسا” که با وزش باد بیشتر می شود ، ابهای آسمانی رامهار کند.

آن هنگام که خدای آسمان ها خواسته ی گون را شنید، درخواست او را رد کرد و به او گفت که نمی‌تواند چنین کاری کند. به همین خاطر گون مجبور شد تا با استفاده از یک فرصت این خاک را دزدید.وقتی که”گون ” به شرق باز گشت” سی ژان ” همان “خاک معجزه آسا “را به آب انداخت . “سی ژان ” بزرگتر و بزرگتر شد . سرعت افزایش خاک از میزان آب افزوده ده برابر بیشتر بود.طغیان آب بتدریج به وسیله “سی ژان “متوقف شد .

وقتی خدای آسمان دید که گون دست به دزدی زده و بدون اجازه وی خاک معجزه آسا را برداشته است، به سربازان خود دستور داد تا به زمین بروند و خاک معجزه آسا را پس گرفته و به آسمان برگردند. سربازان نیز چنین کردند، به همین خاطر بار دیگر سیلاب ها جاری شد ،خانه ها و مزارع ویران گردید و تعداد زیادی از مردم بلعیده شدند . “یائو” شیخ قبیله سخت خشمگین شده و فرمان داد که “گون ” ظرف ۹ سال با ایجاد سدهایی آب را محاصره نماید و چاره موثری برای مهار آب بیابد . زیرا خسارات زیادی به مردم وارد آمده بود . این روند موجب شد تا مردم خواستار اعدام وی شوند .

بیست سال می‌گذرد و فردی به نام شون جانشین حاکم پیشین می‌شود. حاکم جدید به دایو که پسر گون بود، دستور داد به مهار کردن آب ادامه دهد. “دایو ” با عبرت گرفتن از خاطره پدر تصمیم گرفت برای مهار کردن آب به حفر رود ،لاروبی بستر رود و انحراف آب به سمت دریا مبادرت ورزد . روایات مربوط به چگونگی مهار آب اغلب با مناظر طبیعی مرتبط است .
در اینجا بود که دایو با استفاده از تبر و نیروی افسانه ای خود، توانست کوه ” لون من شان ” را دو قسمت کردو اب رودخانه زرد یکراست از بالای کوه به زمین ریخت و تنگه “لون من شیا بوجود آمد.سپس “دایو ” سفلی “لون من “کوههائی را که در مسیر رود بود ، به چند قسمت تقسیم کرد و آب رود بسوی دریای شرقی جاری گردیدو در نتیجه تنگه “سان من سیا” ایجاد گردید.

پس از این اتفاق، هم اینک دو تنگه ی رودخانه زرد، توانسته ناظران و گردشگران بسیاری را از سراسر جهان به سمت خود جذب کند. روایاتی نظیر داستان “دائو” در مناطق مختلف چین رایج است و لذا معبد و مقبر”دایو”نیز فراوان یافت می شود. روایت شده است که “دایو” چهار روز پس از ازدواج برای مهار آب همسرو خانه خود را ترک گفت و طی ۱۳ سال با انکه سه بار از کنار خانه اش عبور میکرد ،ولی واردخانه نشد.وی پس از تحمل سختیها و رفع دشواریهای بیشمار سرانجام در مهار اب موفق شد و مردم از زندگی آرام و آسوده بهره مند گردیدند.
پس از این موفقیت بزرگ و افسانه ای شون که شیخ قبیله بوده است، به پاس خدمات ارزنده دایو او را جانشین خود معرفی می‌کند. بعدها “دایو” اولین دودمان سلطنتی درتاریخ چین یعنی سلسله امپراتوری “شیا” را تاسیس کردو باین ترتیب جامعه چین از جامعه بدوی به سوی جامعه برده داری تغییر جهت داد و متحول شد

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن