تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

قبیله‌ای که پاهایشان به سمت عقب بود

قبیله‌ای که پاهایشان به سمت عقب بود
وقتی به شرق پیشروی کرد، مردی به نام را برای تحقیق در هند استخدام کرد. اگر حرف‌های را باور کنید، او به هیمالیا رفته و را در آنجا دیده که پا‌هایشان به سمت عقب بوده است. بااین حال معلول نبودند و می‌توانستند با سرعت حیوانات وحشی بدوند.
بایتون سعی کرده یکی از آن‌ها را با خودش به یونان ببرد، اما چون ریه آن‌ها فقط با آب و هوای خودشان سازگار است، خفه شده است. این بهانه خوبی بود، اما بایتون تنها کسی نبود که آن‌ها را دیده بود. نیز ادعا کرد آن‌ها را در سفر به هند دیده، اما ادعا می‌کرد هر یک از پاهای آن‌ها هشت انگشت دارد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن