گاه شمار تاریخ گوگوریو

پوشش لباس در سه پادشاهی کره ای.

۵۷ قبل از میلاد – ۶۶۸ بعد از میلاد:

دوران سه پادشاهی در کره (شیلا، گوگوریو، و بکجه).

۳۷ قبل از میلاد – ۶۶۸ بعد از میلاد:

پادشاهی گوگوریو در شمال شبه جزیره کره و بخش هایی از منچوری حکومت می کرد.

۳۷ قبل از میلاد:

تاریخ نقل شده پیدایش گوگوریو در شمال کره.

سال سوم بعد از میلاد:

پایتخت گوگوریو در گونگ نه تشکیل شد.

۵۳ بعد از میلاد – ۱۴۶ بعد از میلاد:

دوران سلطنت پادشاه تجو از گوگوریو.

۱۷۹ بعد از میلاد – ۱۹۶ بعد از میلاد:

دوران سلطنت پادشاه گوگاکچون از گوگوریو.

۳۱۳ بعد از میلاد:

پادشاهی گوگوریو آخرین فرمانداری چینی در للانگ را تصرف کرد.

۳۱۳ بعد از میلاد – ۳۷۱ بعد از میلاد:

دوران سلطنت پادشاه گوگاگون از گوگوریو.

۳۴۲ بعد از میلاد:

قبایل مورونگ هوانگ از چین به کره یروش بردند و با به توبره کشیدن خاک گونگ نه پایتخت گوگوریو موفق شدند ۵ هزار نفر از ساکنان آن را به اسیری بگیرند.

۳۷۱ بعد از میلاد:

بکجه اتحادیه ماهان را تصرف کرد و با حمله به پیونگ یانگ موفق شد پادشاه گوگاگون را به قتل برساند.

۳۷۲ بعد از میلاد:

یک آکادمی کنفسیوسی در پادشاهی گوگوریو تاسیس گردید و بودائیت به عنوان دین رسمی کشور اتخاذ شد.

۳۹۱ بعد از میلاد – ۴۱۳ بعد از میلاد:

دوران سلطنت پادشاه گوانگتو کبیر در گوگوریو.

۴۱۳ بعد از میلاد – ۴۹۱ بعد از میلاد:

دوران سلطنت پادشاه جانگسو از گوگوریو.

۴۲۷ بعد از میلاد:

پیونگ یانگ به عنوان پایتخت گوگوریو جانشین گونگ نه شد.

۴۷۵ بعد از میلاد:

گوگوریو به پادشاهی بکجه یورش برد و با کشتن پادشاه گائرو بکجه را وادار ساخت تا پایتختش هانسونگ را رها کند.

۶۱۲ بعد از میلاد:

اولچی موندوک ژنرال گوگوریو در نبرد رودخانه سالسو پیروزی بزرگی در برابر قوای سلسله چینی سویی به دست آورد.

۶۲۸ بعد از میلاد:

پادشاهی گوگوریو دیواری دفاعی به طول ۴۸۰ کیلومتر ساخت تا در برابر حملات از جانب چین به محافظت از خود بپردازد.

۶۴۲ بعد از میلاد:

پادشاهی های بکجه و گوگوریو نیروهای خود را در برابر شیلا متحد کردند و موفق به تصرف ته یا سونگ (هاپچون کنونی) شدند.

۶۴۲ بعد از میلاد – ۶۶۸ بعد از میلاد:

دوران سلطنتی پادشاه بوجانگ از گوگوریو.

۶۴۴ بعد از میلاد:

ارتش گوگوریو نیروهای متفق شیلا و تانگ را شکست داد.

۶۶۱ بعد از میلاد:

ارتش سلسله تانگ محاصره  ناموفقی در مورد پیونگ یانگ پایتخت گوگوریو داشت.

۶۶۷ بعد از میلاد:

ارتش سلسله تانگ برای مرتبه دوم پیونگ یانگ پایتخت گوگوریو را محاصره کرد که این بار موفقیت آمیز بود.

۶۶۸ بعد از میلاد:

پادشاهی گوگوریو متعاقب حمله ای از جانب سلسله چینی تانگ سقوط کرد.

۹۰۱ بعد از میلاد:

گونگ یه (کونگ یه) دولت جدیدی را که بعدها به نام گوگوریو جدید (هوگوگوریو) شناخته شد اعلان کرد.

۹۱۸ بعد از میلاد:

وانگ گون (وانگ کون) به عنوان رهبر گوگوریو جدید جانشین گونگ یه (کونگ یه) شد.

پوشش افراد در سه پادشاهی کره ای.
منبع دایر المعارف جهان باستان
ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
Notify of
guest
0 Comments
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها