بلاش ششم

بلاش ششم یا وَلَگش ششم (اشک بیست و نهم) بیست و نهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. در منابع تاریخی قدیم او را با نام بلاش پنجم می‌شناسند. وی در سال ۲۰۷ میلادی پس از مرگ پدرش بلاش پنجم بر تخت شاهی نشست. میان او و دیگر برادرش اردوان پنجم برای احراز مقام شاهی نزاع درگرفت. در ابتدا پیروزی با بلاش بود، ولی اردوان که فرمانروای ماد بود، در سال ۲۱۳ میلادی دست به قیام زد. پس از این قیام قدرت اردوان رو به فزونی گرفت و مدتی بعد زمام امور ایران را در دست گرفت و حکومت بلاش محدود به بخشی از بابل شد. از سرانجام وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

این دوره زمانی است که دولت اشکانی دچار ضعف فراوان بود و در پایان مسیر انحطاط خود قرار داشت. دولت اشکانی سرانجام در سال ۲۲۴ یا ۲۲۶ میلادی پس از کشته شدن اردوان پنجم به دست اردشیر یکم ساسانی جای خود را به شاهنشاهی ساسانیان داد.

سکه بلاش ششم
دوران۲۰۷ – ۲۲۸ میلادی
تاجگذاری۲۰۷ میلادی
درگذشتنامشخص
پیش ازاردشیر بابکان
پس ازبلاش پنجم
دودماناشکانیان
پدربلاش پنجم
ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. احمدی می گوید

    با احترام و محبت قلبی بہ زحمات ارزشمند تان علاوہ میکنم ماد ہا سہ قوم بودند شامل کرد ہ لر ہا و پارت ہا, پارت چون در کار دین میترایی بودند معروق معروف بہ پریدہ پریتہ و پارت شدند کہ پریدہ ہمان پرندہ عنقا است کہ میترایی ہا پرستش میکردند و معروف بہ پارت شدند و چون رہبران دینی شانرا اشگ می نامیدند و اشگ نوع علف بود کہ در اب جوش دادہ لباس میشوستند و امام دینی ہم چنین صفت شویندہ و پاک کنندہ داشتہ او را اشگ مینامیدند وقتی پارت ہا بقدرت رسیدند رہبران طوایف متحدا حکومت فدرالی ایجاد کردند تحت نام اشکانی و اشکانیان کہ جمع است یا شامل رہبران دینی طوایف پارتی, ہمینطور بعد از اشت بیست و دوہم کہ نامش بلاس بلاش بالاچ بلوچ بود معروف بہ بلوچ شدند لذا کرد و لر بلوچ ہمہ یک قوم ماد اند اما فارسب زبانان سکایی افغانستان تاجیک تاجکستان و ہری ہرات اینان ماد نبودہ اند و در تاریخ سکاہا در ترکمنستان ہری ہا در ازبکستان زیستہ اند البتہ دوہزار چہار صد سال پیش و ہمزبان با دیوار چین و خروج ترک ہا از سابریا تا اروپا ایران و افغانستان و پاکستان. تاریخ را باید اصلاح کنند و از افسانہ ہای ہوای پاک نمایند ایران امروزہ اولا دست سومر بعد دست فاتحین عکد بعد نیمرود کہ کرد و لر و بلوچ از نمرودی ہا اند بعد دست اشور بود سہ ہزار سال پیش کرد ہا لر ہا پارت ہا زیر نام ماد سرزمین را ازاد کردند نفوذ مردمان تاحیک و ہراتی و زمانی وارد سرزمین شد کہ ساسان لر داماد شاہ اشکانی بلوچ کودتا کرد .قدیمترین تاریخ از سومری ہاست کہ زیر دہ ہزار سال است ایرانیان عزیز کہ ادعای تاریخ طورات گونہ برای ایران دارند حتی وقتی تاریخ اشکانیان کہ دو ہزار و اندکی پیش بودہ اطلاعات فوقالعادہ ناقض نادرست غارت شدہ دروغین و نادرست و غیر منطقی دارند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.