آنتیوخوس دوم

بعد از مرگ آنتوخیوس اول پسرش آنتوخیوس دوم به تخت پادشاهی نشست ،مرگ آنتوخیوس اول و شروع پادشاهی آنتوخیوس دوم تئوس جوان که از سال ۲۶۶ ق.م شریک پادشاهی شده بود ،بطلمیوس دوم را تحریک کرد و او را بر آن داشته تا از این فرصت سود جوید و موقعیت خویش را در دریای اژه که در این مدت آنتیگونوس گوناتاس شدیداً در صدد تصرف آنجا بود ، تثبیت کند لیکن آنتوخیوس دوم به این عمل آنها واکنش نشان داده که منجر به جنگ دوم سوریه ((۲۶۱-۲۴۱ ق.م)) گردید . ظاهرا شورش یکی از پسران بطلمیوس دوم در اِفسوس دلیل این جنگ بوده این شاهزاده جوان احتمالا در سال ۲۵۹ ق.م به دست سربازان مزدور خود کشته شد.

از رخدادهای دیگر این عصر ادعای تیمارخوس که نخست حکمران اِفسوس و سپس درساموس به فرمانروایی رسیده بود.رودس ها از اشغال اِفسوس توسط آنتوخیوس دوم حمایت کردند.

درکاپادوکیه ((آریاراتس سوم))اعلام استقلال کرده و خود را شاه نامید.((۲۵۵-۲۲۰ ق.م))

در این زمان آنتوخیوس دوم که درگیر جنگ با سوریه بود ، با پادشاه جدید از طریق وصلت هم پیمان گردید و دختر خود استراتونیکس را به وارث تاج و تخت پادوکیه داد.

در سال ۲۵۳ ق.م آنتوخیوس دوم به دلیل صلح در بافیلادلفوس همسر خود لائودیکس را که از وی دو فرزند داشت رها کرده و با برنیکه دختر فیلادلفوس وصلت نمود که این مساله باعث بروز یک رشته مسایل دودمانی در سلوکیان گردید.

لائودیکس همسر پیشین آنتوخیوس دوم با دو فرزندش از دربار تبعید شدند و به آسیای صغیر رفته و در اِفسوس مسکن گزیدند و برنیکه در انطاکیه جای او را گرفت و پسر سوم آنتوخیوس دوم را به دنیا آورد .آنتوخیوس در سال ۲۶۴ پس از آن که فرزند ارشد لائودیکس به اسم سلوکوس دوم گالینیکوس را که در آن زمان بیست سال بیشتر نداشت به جانشینی خود گمارد از این دنیا رخت بربست.

به عبارتی لائودیکس مجدداً در آسیای کوچک به آنتوخیوس دوم پیوست و با حیله و نیرنگ به او،سم داده و او را از بین برده و پسرش را شاه خواند و توطئه قتل برنیکه((برنیس)) و فرزند خردسالش را برنامه ریزی کرد.

منابع :

تاریخ جامع ایران جلد اول ، توماسو نیولی ، ترجمۀ اسفندیار طاهری

گردآوری و پژوهش : مهدی صبور صادقزاده

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات