جن گیری در چین باستان با مراسم اپرا

نوعی در چین باستان وجود داشته که به « اپرای » بوده است. این مراسم برای یادبود برگزار می‌شده و تا ‌ی سان به یک مراسم ثابت تبدیل شد. در این مراسم برای دورکردن شیاطین و امراض قربانی می‌کردند و این همان رقص جن گیری است و پیشرفت آن در اپراهای چین تاثیرات داشته است .

رقص جن گیری سرچشمه‌ی تولد اپرای جن گیری بوده است و فرق آن با سایر مراسم های اپرا در این است که هنرپیشگان، ماسک شیطان و فرشته را بر روی صورت خود گذاشته و به رقص و آواز می‌پردازند.

بقایا و فروانی از جن گیری در منطقه‌ی شمال شرقی استان « گوی جو» یافت شده است که از رواج فراوان آن در گذشته دارد. هم اکنون نیز در مناطق زیادی برای مثال شهرستان « ده جیانگ» این مراسم برگزار می‌شود. بیش از ۶۰ اپرای جن گیری در این شهرستان وجود دارد. موضوعات اپرای جن گیری بیشتر در ارتباط با مذهب بوده و از گذشته تا کنون شکل اولیه‌ی خود را حفظ نموده است.

ماسک‌های مورد استفاده در اپرای جن گیری در استان « گوی جو» عموماً با استفاده از چوب درخت بید مجنون یا درخت تبریزی ساخته می‌شود. شکل ماسک بستگی به نقش‌های اپرا دارد. به همین خاطر به چند دسته تقسیم می‌شوند. فرشته های اصلی ، دیو و شیطان ، مردم معمولی، دلقک و مدافعین فرشته . فرشته های اصلی صادق و خیره خواه هستند .

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن