۵ حیوان، خدایان مصر باستان!

در دین مصریان باستان ، خدایان از ویژگی های حیوانی برخوردار بودند و مردم حتی برخی از حیوانات خاص را می پرستیدند! با تاریخ ما همراه باشید تا ۵ حیوان، خدایان مصر باستان! را بشناسید..

 

۱.عنتر (میمون دم کوتاه) 

خدایان مصریان باستان
توث در قالب عنتر

عنتر نماد نه یک خدا بلکه دو خدای مصری بود. اولی تحوث، خدای نوشتن و دیگری خدای جوان ماه به نام خونسو بود. توث در قالب عنتر بود.این دو خدا مسئول علامت گذاری زمان بودند و با ماه همکاری می کردند!


۲.گربه

حیوانات مقدس در مصر باستان
باستت در قالب گربه

در مصر باستان گربه ها را به عنوان خدا می پرستیدند. باست ایزد بانویی به شکل شیر ماده و احتمالا معروف ترین گربه مصری بوده که یک الهه برشمرده میشد. در ابتدا به عنوان یک محافظ پرستش می شد_ سر آن گربه شبیه شیر بود و الهه باروری و عطر بود و مصریان آن را به عنوان گربه خانگی میشناختند.هرچند باستت ، تنها خدای گربه ای مصریان نبود.Amun-Ra پدر باستت، زمانی گربه بزرگ شهر اموات به شمار می رفت.


۳.گاو

خدایان مصر باستان
گاوهای مقدس

گاو ها حیوانات بسیار مقدسی در مصر باستان به شمار می رفتند. خدایان زن: نوت (به معنی :آسمان)، هاثور(به معنی :منزلگاه حوروس) و ایسیس (الهه طبیعت و ازدواج)به شکل گاو بودند و گاوهای ماده نماد مادر فرعون بودند. نوت الهه و ایزد بانوی آسمان و ستارگان بود و خورشید را در آسمان بر دوش می کشید! هاثور خدای عشق، زیبایی، لذت بود. گاو نر هم نماد مردانگی و فرعون بود. ازیریس خدای جهان زیر زمینی و زندگی پس از مرگ بود و گفته می شود به شکل گاو نر بود.


۴.شاهین

خدایان مصر باستان
حوروس در قالب شاهین

شاهین به عنوان محافظ به شمار می رفت و متعلق به حوروس، پسر ایزیس و اوزیریس بود. در واقع شاهین یکی از اساطیر مصر باستان بود. حوروس یک بازیگر اصلی در داستان ایزیس و اوزیریس  بود _ که جنگ بین او و ست (خدای صحرا و طوفان) تا بیداری ازیریس ادامه یافت. گفته می شود ارتباط دادن او با شاهین برای این بوده که او خود را خدای آسمان و جنگ می دانست.


۵.لک لک

حیوانات، خدایان مقدس مصر
توث در قالب لک لک

لک لک نماد دانش و خرد بوده است.  توث از نخستین خدایان مصر باستان، مردی با سر لک لک بود! هم عنتر هم لک لک ، حیوانات مقدسی برای تحوث بود. او زمان ها و فصل های مختلف، در قالب لک لک بود. او همچنین واسطه ای بین خیر و شر بود.

منبع ancientfacts
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها