تدفین ایلامی ها

گورهای ایلامی

تدفین ایلامی ها

 

در تمام گورهای ایلامی حداقل یک کوزه سفالی به عنوان فدیه دیده می شود. وقتی افراد عادی می مردند، در کف خانه گلی بدون کفن دفن می شدند، اما در پای فقیر ترین آنها نیز کوزه سفالی چال می شد.

افراد بلند پایه در گورهای شخصی، درون تابوت قرار داده می شدند و در کنار آنها غذا و آب گذاشته می شد، در بعضی موارد حتی مجراهایی برای ورود آب به مقبره تعبیه شده بود. آشوربانیپال از تخریب گور شاهان ایلامی و از بین بردن غذا و آب مردگان سخن گفته است.

هفت لوح از گورهایی در شوش به دست آمده است. از متن آنها می توان فهمید که اینشوشیناک، مقام داور مردگان را داشت. دو ایزد بانو، روح مرده را به نزد وی می برند و او برای مرده حکم صادر می کرد. بنا بر این ایلامیان به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند.

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.