پیکره های سفالی ایلامی

پیکرک های ایلامی

پیکره های سفالی ایلامی

 

صدها پیکره سفالی ایلامی در کاوشهای سده گذشته گزارش شده و صدها پیکر دیگر در بازارهای عتیقه خرید و فروش شده اند. پیکرک ها از گل تصفیه شده پخته به شکل حیوان و انسان ساخته می شدند.

پیکرک های دوره اولیه ایلام، افراد مونث برهنه ای هستند که دست را بر سینه گره زده اند و در دوره های بعدی دست را بر پستان گذاشته اند. آنها موهای بافته و آویزهای نمایشی دارند. تعداد کمی هم در نقش زنان لباس پوشیده با بچه ای در بغل هستند. برخی هم بربط نواز مذکر برهنه ای هستند که گاهی بچه ای را همراه خود دارند.

برخی پیکرک ها نیز جفت های برهنه خوابیده بر تخت هستند. پیکرک های زنان ملبس دارای لباس بلندی هستند که نوک لباس هایشان طرح دار است. هنر پیکر سازی در میان مردم به دلیل سادگی و ارزانی رواج داشته است. حالت گذاشتن دست بر سینه می تواند نمود نیایش باشد و نمی توان به طور قطع این پیکرک ها را الهه دانست بلکه افرادی در حال نیایش هستند.

جنبه های افسون آمیزی از باورهای مردمی مربوط به پیکرک ها گزارش شده است، مانند دفن گروهی ۲۰۰ پیکرک در شوش، کشف پیکرک های عمدا شکسته شده در نقاط مختلف و دفن پیکرک های پراکنده در گورهای بچه های دوره ایلامی.

 

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها