تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چرخه بزرگی کوروش

چرخه بزرگی کوروش

 

دیدیم که نه خود داعیه «بزرگی» داشت و نه اطرافیان او یا ایرانیان زمانش او را «بزرگ» می‌خواندند، بلکه این و یونانیان بودند که او را بزرگ می‌داشتند. در مورد در فرهنگ غربی تداوم یافت و از یونان به روم و از آنجا به اروپای ، و و بعد از آن منتقل شد و در نهایت، در قرن نوزدهم، از آنجا به ایران بازگشت که در کارزار مدرن‌گرایی و میهن‌دوستی بود و به شخصیتی مانند کوروش بزرگ نیاز داشت تا حول محور او هویت ملی کشور ایران را، که در آستانه ورود به عرصه جهان مدرن بود، شکل دهد.»

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن