تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مراسم چولی قزک در فردوس

 

 

مراسم چولی قزک در فردوس

 

 

● مقدمه:

برای دفع خشکسالی از دیرباز مراسمی تحت عنوان کلی طلب یا خواهی در فردوس اجرا می شد که اکنون نیز البته محدودتر و ساده تر از گذشته به اجرا در می آید. ، ساختن باران و خواندن ترانه های باران بازگوکننده خواسته کشاورزان و دامداران برای بارش باران است.

 

مراسم چولی قزک در فردوس

چولی قزک عروسک باران 

● چولی قزک :

 عروسکی است با بدنه ای چوبی به صورت صلیب که بر آن لباس می پوشانند تا به صورت آدمکی پارچه ای در آیدویا یک کت را روی چوب می انداختند به عنوان چولی قزک.

اغلب زنان آن را می ساختند و در کل، مدیریت مراسم چولی قزک با زنان بود. اما امروزه بچه ها عروسک را درست می کنند.

 

● نحوه ی اجرای مراسم:

نحوه ی اجرای این مراسم به این صورت بود که در سالهای خشکسال در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار بچه ها عروسک چولی قزک را می ساختند و آن را دسته جمعی در کوچه های شهر یا روستاهای فردوس می گردانند و جلو هر خانه ای،

 

● می ایستیدند و می خوانند:

چولی قزک بارون کن 

بارون بی پایون کن 

گندم به زیر خاکه 

از توشنگی هلاکه 

گل های سرخ لاله 

از توشنگی مناله 

چولی قزک، بیا بیا 

با ابرای سیا سیا 

بارون بیا جر جر 

تو نودونا شر شر 

سپس صاحب خانه به کودکان مقداری شیرینی و آجیل می دهد و روی چولی قزک آب می پاشد. کودکان شیرینی ونقل جمع آوری شده را بین خود تقسیم می کنند.

اجرای این مراسم روحیه ی همکاری وصمیمیت را میان کودکان ونوجوانان افزایش می دهد.

 

● معنی عبارات وکلمات:

▪ چولی قزک: نشانه ی فرشته ی باران است

▪ بارون : باران

▪ بی پایون: بی پایان

▪ توشنگی : تشنگی

▪ مناله: ناله کردن

▪ ابرای : ابرهای

▪ جر جر، شر شر: نشانه ی صدای باران است

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن