لوح طلای آریارمنه

آریارمنه

محتویات
   1. آریارمنه

آریارمنه

 

لوح طلای آریارمنه در سال ۱۹۳۰ در همدان کشف شد.آریا رمنه یک هخامنشی احتمالا برادر کورش شاه انشان بوده است.از آنجا که او مقدم بر داریوش بوده و داریوش خط میخی فارسی باستان را ساخته است در صحت لوح طلای آریارمنه می توان شک کرد.شاید داریوش آنرا برای تثبیت موقعیت خود و شاخه دوم هخامنشی از طرف آریارمنه ساخته باشد

 

 

 1. Ariyâramna \ xšyathiya \ vazraka \ xšâyath

 2. iya \ xšâyathiyânâm \ xšâyathiya \ Pârsâ

 3. \ Cišpaiš \ xšâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmanišah

 4. yâ \ napâ \ thâtiy \ Ariyâramna \ xšâyathiya

 5. \ iyam \ dahyâuš \ Pârsâ \ tya \ adam \ dârayâ

 6. \ miy \ hya \ uvaspâ \ umartiyâ \ manâ \ baga

 7. \ vazraka \ Auramazdâ \ frâbara \ vasnâ \ Au

 8. ramazdâha \ adam \ xšâyathiya \ iyam \ da

 9. hyâuš \ amiy \ thâtiy \ Ariyâramna

 10. \ xšâyathiya \ Auramazdâ \ manâ \ upastâ

 11. m \ baratuv

 

آریارمنه شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر تیس پیس نوه هخامنش . شاه آریارمنه می گوید : این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردم خوب دارد.خدای بزرگ اهورا مزدا آنرا به من عطا کرد.به لطف اهورامزدا من شاه این کشور هستم.شاه آریارمنه می گوید : باشد که اهورامزدا مرا کمک کند

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.