کتیبه روی لباس داریوش در کاخ تچر

کاخ تچر

کتیبه ای در کاخ تچر

 

این نوشته بر روی لباس داریوش در کاخ تچر است و در کاخ هدیش نیز در طرح خشیارشا تکرار شده است.آیا می توان نتیجه گرفت که کاخ هدیش نیز از آن داریوش بوده؟

  1. Dârayavau \ xâya
  2. thiya \ vazraka \ Vi
  3. tâspahyâ \ puça
  4. \ Haxâmaniiya \

 

داریوش شاه بزرگ پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.