کوبه در مخصوص کاخ تچر

داریوش اول - چفت در کاخ تچر

داریوش اول – چفت در کاخ تچر

 

 

mayuxa \ kâsakaina \ Dârayavau \ xhyâ \ vithiyâ \ karta

 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین پسر ویشتاسپ

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.